น้ำดื่มอัลคาไลน์ คุณประโยชน์ที่คุณไม่รู้
Share: facebook_share น้ำดื่มอัลคาไลน์ คุณประโยชน์ที่คุณไม่รู้ line_share น้ำดื่มอัลคาไลน์ คุณประโยชน์ที่คุณไม่รู้ twitter_share น้ำดื่มอัลคาไลน์ คุณประโยชน์ที่คุณไม่รู้ messenger_share น้ำดื่มอัลคาไลน์ คุณประโยชน์ที่คุณไม่รู้

น้ำดื่มอัลคาไลน์ คุณประโยชน์ที่คุณไม่รู้


ประโยชน์ของน้ำดื่ม อัลคาไลน์ (Alkaline) หรือ น้ำด่างคือน้ำเพื่อสุขภาพ เป็นน้ำที่มีระดับความเป็น กรด - ด่าง โดยค่า pH ของน้ำ มีความแตกต่างจาก น้ำประปาทั่วไป  โดยน้ำประปาปกติ จะมีระดับค่า pH อยู่ที่ประมาณ 7.5 แต่ น้ำอัลคาไลน์ จะมีค่า pH สูงกว่า 8-9 ซึ่งตัวเลขสูงมากขึ้นเท่าไหร่ ซึ่งหมายความว่าน้ำจะมีค่าความเป็นด่างมากขึ้น ถ้าตัวเลขยิ่งต่ำแสดงว่า น้ำจะมีค่าความเป็น กรด มาก

 

 

น้ำอัลคาไลน์ เป็น น้ำ ที่มีโมเลกุลขนาดเล็ก เมื่อร่างกายทำการ ดูดซึมน้ำเข้าไปใช้ยังส่วนต่าง ๆ ของ ร่างกาย ได้ง่ายขึ้น น้ำอัลคาไลน์ จึงมีประโยชน์ต่อสุขภาพ มากกว่าน้ำธรรมดา เนื่องจากมีความเป็นกรดด่างที่สมดุลเหมาะสมกับร่างกายของเรา นอกจากนี้น้ำอัลคาไลน์ ยังเข้าไปช่วยป้องกันร่างกาย จากการทำลายของกรดส่วนเกินและยังช่วยฟื้นฟูร่างกาย ด้วยการชะล้างของเสีย ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระทำให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันได้แข็งแรงมากขึ้น

 

คุณประโยชน์ของน้ำอัลคาไลน์ (Alkaline)

 

น้ำอัลคาไลน์ (Alkaline) จะช่วยปรับสมดุลค่า pH ของกรดในร่างกาย สามารถเข้าไปปรับ สมดุล เป็น กรด ในร่างกาย ที่เกิดจากความเครียด ความกังวล น้ำอัดลม กาแฟ เหล้า บุหรี่ หรือ มลพิษต่าง ๆ ร่างกายเราจะสร้างเซลล์ ไขมัน เพื่อจะดักจับกรดเกินในร่างกาย ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เรา อ้วน และมี ไขมันส่วนเกิน

 

การ ดื่มน้ำ อัลคาไลน์ จะช่วยปรับสมดุลกรดเกินใน ร่างกาย และยังช่วยให้กระเพาะอาหาร ผลิตน้ำย่อย ที่มีความเป็นกรดสูง แต่ตรงกันข้ามกันร่างกายก็จะผลิต ไบคาร์บอเนต ( bicarbonates ) มีความเป็นด่างสูง ซึ่งจะถูก ดูดซึม เข้าสู่กระแสเลือด และไหลเวียนไปทั่วร่างกาย ซึ่งจะเป็นผลดี แต่เราก็ไม่ไม่ควร ดื่มน้ำ ทันที หลังจากที่เพิ่งรับประทานอาหารอิ่ม เพราะจะทำให้ลดความเข้มข้นของน้ำย่อยในกระเพาะอาหาร

 

น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline ) ช่วยต่อต้าน อนุมูลอิสระ และ ชะลอวัย โดยน้ำที่ได้จากกระบวนการอิเล็คโทรลิซิส จะมีประจุลบสูง เป็นสารต้านอนุมูลอิสระชั้นดี ช่วยลดการเสื่อมของเซลล์ การเสื่อมของวัย การเกิดโรคของความเสื่อมต่าง ๆ เช่น  โรคกระดูกพรุน ไขข้อ ผิวหนัง ซึ่งเกิดจากการถูกทำลายของเซลล์ในร่างกาย โดยกรดของเสียจากการเผาผลาญอาหาร และสารอนุมูลอิสระในร่างกาย

 

การ ดื่มน้ำ อัลคาไลน์ จะช่วยสมดุลกรดของเสียในร่างกาย และยังช่วยกำจัดสาร อนุมูลอิสระ ที่เป็นสาเหตุของโรคร้ายต่าง ๆ เหมาะสำหรับผู้ป่วย และการแก่ก่อนวันอันควร

 

น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline ) มีขนาดโมเลกุลลดลง เนื่องจากกระบวนการ อิเล็คโทรลิซิส (Electrolysis ) ทำให้ขนาดโมเลกุลลดลงเหลือ 6 โมเลกุลต่อกลุ่ม ซึ่งจะมีขนาดเล็กมากกว่าน้ำธรรมดา โดยน้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline ) จะมีประโยชน์ต่อร่างกาย ต่อไปนี้

 

- ดูดซึม เข้าสู่ร่างกาย เช่น กระแสเลือด และผนังเซลล์ ได้ง่ายขึ้น จึงสามารถนำสารอาหาร สารต้านอนุมูลอิสระ เข้าสู่เซลล์ ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ร่างกายสามารถรับสารอาหารได้ดีขึ้น เผาผลาญอาหารได้มากขึ้น

 

- ช่วยขับล้างสารพิษออกจากเซลล์ได้ง่ายขึ้น เนื่องจากกลุ่มโมเลกุลมีขนาดเล็ก จึงซึมเข้าเซลล์ได้ง่าย และก็สามารถออกจากเซลล์ ได้ง่าย และสามารถนำเอากรดของเสีย ที่เซลล์เผาผลาญขับล้างออกจากเซลล์เข้าสู่กระแสเลือด และขจัดออกทางไต

 

- ให้ความชุ่มชื้นที่ดีกว่า เพราะมีโมเลกุลน้ำที่เล็กลง ทำให้ดื่มง่าย และมากขึ้น น้ำอัลคาไลน์ ยังมีรสชาติดี ด้วยกลุ่มโมเลกุลเล็กลงจึงไปกระตุ้นปุ่มรับรสบนลิ้นได้ดีขึ้น ส่งผลให้ร่างกายได้รับความชุ่มชื้น ทำให้ร่างกายทำงานดีขึ้น แข็งแรง มีภูมิต้านทานโรค

 

         น้ำดื่ม 4 ประเภทที่ควรหลีกเลี่ยง

1. น้ำฝน

     คนสมัยก่อนอาจจะชอบรองน้ำฝนมาดื่มเย็นชื่นใจ แต่สำหรับชาวเมืองที่ในชั้นบรรยากาศเต็มไปด้วยคาร์บอนไดออกไซด์หนาแน่น เมื่อก๊าซรวมตัวกับน้ำฝนจะเกิดเป็นกรดคาร์บอนิก ทำให้น้ำฝนกลายเป็นน้ำกรดอ่อนๆ ที่นอกจากจะมีรสชาติเปรี้ยวๆ ไม่อร่อยชื่นใจแล้ว ยังอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้

2. น้ำกลั่น

     น้ำกลั่น เป็นน้ำที่บริสุทธิ์มาก ทางการแพทย์ใช้ในการเตรียมสารละลายต่าง ๆ เช่น ทำน้ำเกลือ เป็นต้น แต่น้ำกลั่นก็เป็นน้ำที่ไม่มีแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเช่นกัน หากเราดื่มน้ำกลั่นเข้าไปในร่างกาย ร่างกายต้องดึงเอาแร่ธาตุที่จำเป็น เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม และเกลือแร่อื่น ๆ ออกมาใช้ จึงอาจทำให้ร่างกายขาดแร่ธาตุเหล่านี้ จนอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือดได้

3. น้ำดื่มบรรจุขวดที่ไม่ได้มาตรฐาน / สัมผัสแสงแดดเป็นเวลานาน

     น้ำดื่มบรรจุขวดก็อาจไม่ปลอดภัยหากไม่ได้รับการผลิตที่มีมาตรฐานดีเพียงพอ เพราะอาจพบสารปนเปื้อน เช่น พลาสติก ระหว่างกระบวนการผลิตได้ ดังนั้นควรเช็กให้แน่ใจว่าเป็นน้ำดื่มที่ผลิตจากบริษัทที่น่าเชื่อถือ และผ่านการตรวจสอบคุณภาพของการผลิตทุกขั้นตอน

4. น้ำประปาที่มีปริมาณไตรฮาโลมีเทนสูงเกินไป

     ไตรฮาโลมีเทน คือ สารที่เกิดจากสารอินทรีย์ที่ทำปฏิกิริยากับคลอรีนที่อยู่ในน้ำประปา ซึ่งหากพบว่ามีไตรฮาโลมีเทนในปริมาณมาก อาจเป็นสารก่อมะเร็งได้ ปกติแล้วมาตรฐานของระดับไตรฮาโลมีเทนในน้ำประปาของแต่ละประเทศไม่เท่ากัน สำหรับประเทศไทย ไม่ควรพบค่าไตรฮาโลมีเทนในการใช้น้ำประปาทำอาหาร เช่น หุงข้าว มากกว่า 80 ไมโครกรัมต่อลิตร และในน้ำประปาของเราที่ใช้อยู่ทุกวันนี้ พบว่าไตรฮาโลมีเทนราว 70 และ 73 ไมโครกรัมต่อลิตร ดังนั้นจึงวางใจได้ว่าน้ำประปาบ้านเราสามารถดื่ม และนำมาปรุงอาหารได้ แต่หากว่าพบว่าไตรฮาโลมีเทนสูงเกินไป ก็ควรหลีกเลี่ยง

 

     การดื่ม น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline ) ยังมีประโยชน์ต่อทุกคน  ถ้าหากว่าเราดื่มเป็นประจำ จะช่วยต้านทานโรคต่าง ๆ ได้ เพราะใน น้ำอัลคาไลน์  มีแร่ธาตุ ที่ร่างกายเราต้องการ ยิ่งถ้าเราออกกำลังกายร่วมด้วยแล้วเนี่ยก็ยิ่งทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงสมบูรณ์ขึ้นไปอีก

 

สุขภาพที่ดี เริ่มได้ที่ตัวคุณ

ด้วยความปราถนาดีจาก  น้ำดื่มอัลคาไลน์ (น้ำด่าง) ตราแมนเนเจอร์ (Alkaline Water pH8.5+ By ManNature)

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

น้ำดื่มที่ดีควรเป็นอย่างไร

การดื่มน้ำ ดีอย่างไร


บทความที่แนะนำ