การดื่มน้ำ สิ่งสำคัญที่มองข้ามไม่ได้
Share: facebook_share การดื่มน้ำ สิ่งสำคัญที่มองข้ามไม่ได้ line_share การดื่มน้ำ สิ่งสำคัญที่มองข้ามไม่ได้ twitter_share การดื่มน้ำ สิ่งสำคัญที่มองข้ามไม่ได้ messenger_share การดื่มน้ำ สิ่งสำคัญที่มองข้ามไม่ได้

การดื่มน้ำ สิ่งสำคัญที่มองข้ามไม่ได้


น้ำ มีประโยชน์มากมายแก่ร่างกายของสิ่งมีชีวิต นอกเหนือจากคุณสมบัติที่เด่นที่สุดของโมเลกุลน้ำ ที่เป็นตัวทำละลายที่ดีและ มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด และกว่า 90% ของคนทั่วไปมักหลงลืมและไม่ใส่ใจกับการดื่ม น้ำ

 

น้ำ กับสิ่งมีชีวิต

 

ร่างกายมนุษย์มี น้ำ เป็นส่วนประกอบประมาณร้อยละ 70 ในเลือดมี น้ำ เป็นองค์ประกอบร้อยละ 92 ในสมองมี น้ำ เป็นองค์ประกอบร้อยละ 85 ถ้าพิจารณาในแต่ละเซลล์จะมีน้ำเป็นองค์ประกอบร้อยละ 60 นอกจากนี้น้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญและจำเป็น ของเซลล์ ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นเซลพืช เซลล์สัตว์ และเซลล์มนุษย์ ทุกเซลล์ล้วนประกอบด้วย น้ำ ทั้งนั้น ในเซลล์มนุษย์และเซลล์สัตว์มี น้ำ ประมาณ 2 ใน 3 ของน้ำหนักร่างกาย ในพืชบกมี น้ำ ประมาณร้อยละ 50–75 ถ้าเป็นพืช น้ำ อาจมี น้ำ มากกว่า ร้อยละ 95 โดยน้ำหนัก

 

สังเกตร่างกาย ฝึกจิบ น้ำ เป็นประจำ      

 

เมื่อคุณเริ่มที่จะรู้สึก กระหายน้ำ นั่นแปลว่า ร่างกาย ของคุณ เริ่มที่จะต้องการน้ำ อาจยังไม่ถึงขั้นขาดน้ำ แต่ถือว่าเป็นสัญญาณ เตือนขั้นต้น ของการ ขาดน้ำ ทันทีที่รู้สึกกระหาย ขอให้จิบน้ำตามไปทีละน้อย และ นอกจากนี้ หากครอบครัวของคุณ มีผู้สูงอายุที่อยู่ในความดูแล ควรให้ความใจใส่ เป็นพิเศษ เพราะ ควรเตือนให้ท่านจิบน้ำให้ได้ ตามเกณฑ์ขั้นต่ำ เช่นกันและ วิธีที่ง่ายที่สุด ให้ตั้งขวดน้ำไว้ใกล้ๆ ตัวของคุณ และหมั่นยกขึ้นจิบทุกๆประมาณ  30 นาที อย่างน้อย 1 แก้วหรือ ประมาณ 250 ซีซี ขอให้ฝึกสังเกตความรู้สึกกระหาย และตอบสนองให้ทัน ก็จะช่วยแก้ปัญหานี้ไปได้ และ ยังมี ข้อเท็จจริง อีกหนึ่งประการ ซึ่งคนทั่วไปยังไม่ทราบ กันเท่าไร นั่นคือวัยที่เพิ่มขึ้น เพราะอาจมีส่วนทำให้การรับรู้ถึงอาการกระหาย น้ำ ลดลง ได้นั่นเอง มีวิธีทด สอบง่ายๆ นั่นก็ คือ ถ้าวันไหนคุณตั้งขวดน้ำทิ้งไว้ใกล้ตัวทั้งวัน แล้วยังไม่รู้สึกกระหายน้ำขึ้นมาเลย นั่นอาจมีผลจากวัยที่เพิ่มขึ้นก็เป็นได้ และ ส่วนใหญ่ นั้น ปัญหานี้ จะพบมากขึ้นในคนที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไปและ อย่างไรก็ตาม ควรพึงตระหนักว่า คุณต้องจิบน้ำให้อย่าง สม่ำเสมอ แม้บางครั้งอาจไม่ได้รู้สึกกระหายน้ำขึ้นมาอย่างชัดเจนก็ตาม เกณฑ์ที่ เราอยาก แนะนำคือ จิบน้ำ 1 แก้วทุกๆประมาณ 30 นาที  นั้นเอง

 

 

หน้าที่สำคัญที่สุดของ น้ำ

 

เป็นตัวกลางในการเกิดปฏิกิริยาเคมีทุกชนิด ในกระบวนการเมตาบอลิซึมของร่างกาย ปฏิกิริยาเคมีในร่างกายทุกชนิดต้องอาศัยน้ำ เซลล์ จะไม่สามารถทำงานได้ถ้าไม่มีน้ำ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน ได้แก่ กระบวนการการย่อยอาหาร กระบวนการดูดซึมอาหาร และกระบวนการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย น้ำที่เป็นของเหลวของเลือด ทำหน้าที่ ขนส่งอาหารและออกซิเจนให้แก่เซลล์ อีกทั้งนำของเสียและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จาก เซลล์ มาขับถ่ายออกจากร่างกาย กระบวนการไหลเวียนเลือด และกระบวนการขับถ่ายของเสียในร่างกายไม่สามารถเกิดขึ้นได้

 

นอกจากนี้น้ำช่วยให้การขับถ่ายกากอาหารในลำไส้ใหญ่เป็นไปโดยสะดวก ความผิดปกติของการถ่ายอุจจาระเกิดขึ้น เนื่องจากขาด สมดุล ของการดูดซึมน้ำกลับเข้าสู่เซลล์ลำไส้ เชื้อโรคที่เป็นสาเหตุให้เกิด โรคอุจจาระร่วง หลายชนิด สร้างสารพิษ ที่มีผลต่อกลไกการ ควบคุม สมดุลสารน้ำภายในลำไส้

 

สารพิษรวมทั้งสารเคมีในร่างกายที่อาจเป็นพิษ ถูกกำจัดออกจากร่างกายโดยอาศัยน้ำ เลือดทำหน้าที่ขนส่งสารเหล่านั้นไปทั่วร่างกายซึ่งสารนั้นละลายใน น้ำ ตับเป็นอวัยวะสำคัญในการทำลาย หรือเปลี่ยนแปลงสารพิษด้วยกลไกทางเคมีมากมาย หลายชนิด บางคนกล่าวเปรียบเทียบว่าตับเป็นโรงงานผลิตเอนไซม์ที่ทรงพลัง มากกว่า โรงงานใด ๆ ในโลก กระบวนการขับถ่ายสารพิษเกิดขึ้นร่วมกับการขับถ่ายทางปัสสาวะและอุจจาระ และน้ำช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย และช่วยรักษาระดับความเป็นกรดด่างของเลือดรวมทั้งของเหลวต่าง ๆ ในร่างกาย น้ำช่วย ระบายความร้อนของร่างกายในรูปของเหงื่อ ซึ่งถือเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพยิ่ง

 

การสูญเสีย น้ำ

 

ร่างกายเรามีการสูญเสีย น้ำ รวมทั้งสิ้นประมาณ 3–5 ลิตร ซึ่งใกล้เคียงกับปริมาณที่ได้รับเลยทีเดียว ปริมาณของน้ำในร่างกายคนไม่แน่นอน ขึ้นกับอายุ ปริมาณของไขมันในร่างกาย และกิจกรรมของแต่ละคน คนที่ทำงานหนักกลางแจ้งอาจสูญเสียน้ำ 5 –12 ลิตรต่อวัน หรือคนที่มี โรคภัย ไข้เจ็บก็อาจเสียสมดุลของน้ำในร่างกายได้ง่าย โดยร่างกายจะสูญเสียน้ำทางผิวหนัง มีทั้งที่เรามองเห็นออกมาในรูปของเหงื่อ และน้ำที่ระเหยไปโดยที่เรามองไม่เห็นปอด โดยการหายใจออกทางอุจจาระทางปัสสาวะ

 

แล้วเราควรดื่ม น้ำ ปริมาณ หรือ มากแค่ไหนใน 1 วัน ?

เราควรพยายามดื่มน้ำให้เป็น นิสัยโดย สำหรับผู้ชายควรดื่มไม่น้อยกว่า  3.7 ลิตร/วัน และหญิงควรไม่น้อยกว่า  2.7 ลิตรต่อวัน หรือวิธีง่ายๆ ก็สังเกตสีของปัสสาวะ ถ้าหากปัสสาวะมีสีเข้มแสดงว่าเราดื่มน้ำน้อยไป ถ้าหากสีของปัสสาวะต้องมีสีเหลืองจางๆสภาพใส ไร้มูกหรือสิ่งเจอปนถือว่าอยู่ในระดับปรกติ

 

หวังว่าทุกคน คงจะให้ความสำคัญกับการดื่ม น้ำ มากขึ้นและ ฝึกให้เป็นความเคยชินถึงแม้บางครั้งเราไม่รู้สึกหิวกระหายน้ำก็ตาม และลดการดื่มน้ำหวาน น้ำอัดลม กาแฟ ชานมไข่มุก มาดื่มน้ำเปล่าในอุณหภูมิห้องปรกติเป็นประจำเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด น้ำดื่มที่ดีต่อสุขภาพ น้ำ ดื่มอัลคาไลน์ ( น้ำด่าง ) ตราแมนเนเจอร์ ( Alkaline Water pH8.5+ By ManNature ) น้ำสะอาดมีประโยชน์ต่อทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงผู้ใหญ่

 

สุขภาพที่ดี เริ่มได้ที่ตัวคุณ ด้วยความปราถนาดีจาก น้ำ ดื่มอัลคาไลน์ (น้ำด่าง) ตราแมนเนเจอร์ ( Alkaline Water pH8.5+ By ManNature )

 

อ่านบทความอื่นเพิ่มเติม

ปรับสมดุลร่างกายด้วยน้ำดื่มอัลคาไลน์

น้ำดื่มอัลคาไลน์ ไร้เค็ม


บทความที่แนะนำ