น้ำอัลคาไลน์มีผลดีต่อนักกีฬาอย่างไร
Share: facebook_share line_share twitter_share messenger_share

น้ำอัลคาไลน์มีผลดีต่อนักกีฬาอย่างไร


     หนึ่งในสิ่งที่ร่างกายขาดไม่ได้ คือ น้ำ ซึ่งน้ำเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของคน เพราะร่างกายของคนนั้นประกอบด้วยน้ำถึง 70% แน่นอนว่าหากร่างกายขาดน้ำเพียง 3-5 วัน อาจส่งผลเสียต่อร่างกายและทำให้ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้

 

     น้ำช่วยให้ร่างกายมีการไหลเวียนของของเหลวเป็นปกติ ไม่ว่าจะน้ำ น้ำเลือด น้ำเหลืองและสารคัดหลั่งต่าง ๆ ให้มีความปกติ ทั้งเรื่องสี กลิ่น ความข้นหนืด เป็นตัวบ่งชี้ได้ว่าของเหลวภายในและภายนอกที่รายล้อมเซลล์ มีสุขภาพดี โมเลกุลของน้ำช่วยดูดซึมและนำพาสารอาหารและชำระของเสียที่คั่งค่างในร่างกายให้ขับออกปกติ ช่วยสร้างความชุ่มชื้นและความยืดหยุ่น ฟื้นฟูเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกายให้ทำงานได้ปกติและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายให้ดียิ่งขึ้น

 

     ผลดีที่สุดที่ได้จากอัลคาไลน์ที่เราสามารถจะคาดหวังได้ คือ การเพิ่มระดับออกซิเจนในเลือดให้สูงขึ้น ถ้าหากดื่มน้ำที่มีค่า pH สูงเป็นประจำ ยังจะสามารถช่วยเพิ่มความแข็งแรง และความทนทานให้แก่กล้ามเนื้อ ทำให้เนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อและอวัยวะต่าง ๆ ได้รับออกซิเจนในปริมาณสูง ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วร่างกายคนเรามักจะได้รับน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย รวมทั้งนักกีฬาด้วยเพราะนักกีฬาต้องมีการควบคุมอาหาร ถ้าหากร่างกายได้รับน้ำเพียงพอตามความต้องการ ก็จะส่งผลให้การตอบสนองทางสรีระต่อกิจกรรมต่าง ๆ ดีขึ้นตามมา

 

     ร่างกายของนักกีฬาที่ต้องผ่านทั้งการฝึกฝนและการแข่งขัน ก่อให้เกิดความเครียดทั้งทางร่างกายและจิตใจ การได้รับน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการจึงถือว่าเป็นเรื่องสำคัญทีเดียว ผลจากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับนักกีฬาตั้งแต่ปี 2483 พบว่าภาวการณ์ขาดน้ำเพียงอ่อน ๆ ก็ทำให้การฝึกซ้อมด้อยลง ปัจจุบันนี้นักกีฬาส่วนใหญ่บริโภคอาหารควบคุมน้ำหนักจากตะวันตก จึงคิดว่าได้รับเกลือในปริมาณมากแล้ว ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องทดแทนเกลือให้แก่ร่างกาย หากออกกำลังกายน้อยกว่า 2 ชั่วโมง เมื่อมีการออกกำลังกายร่างกายจะสร้างกรดแลคติคเอซิด ซึ่งถ้าหากดื่มน้ำที่มีค่า pH สูงก็จะช่วยปรับให้ร่างกายอยู่ในสภาวะที่เป็นกลางมากกว่าที่จะเป็นกรดได้

 

     น้ำอัลคาไลน์นั้นมีคุณสมบัติช่วยขจัดอนุมูลอิสระด้วย อีกทั้งเป็นตัวเร่งการดูดซึมออกซิเจนในร่างกาย กลุ่มโมเลกุลของน้ำอัลคาไลน์ที่มีขนาดเล็กสามารถแทรกซึมเข้าสู่อวัยวะต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น จึงทำให้ร่างกายไม่กลับไปสู่ภาวะการขาดน้ำได้  แนะนำให้นักกีฬาดื่มน้ำ 13-20 ออนซ์ ( 384-591 ซีซี ) ( 2-3 แก้ว ) 2 ชั่วโมงก่อนออกกำลังกาย และ 5-10 ออนซ์ ( ประมาณ 1-2 แก้ว ) ทุก ๆ  15-20 นาที ระหว่างการออกกำลังกาย ทั้งนี้ปริมาณน้ำที่ดื่มขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวเช่นเดียวกัน

 

 

ด้วยความปรารถนาดีจาก

น้ำดื่มอัลคาไลน์ (น้ำด่าง) ตราแมนเนเจอร์ (Alkaline Water pH8.5+ By ManNature