น้ำอัลคาไลน์
Share: facebook_share เติมน้ำ เข้าร่างกาย ให้สุขภาพดี ด้วย น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) line_share เติมน้ำ เข้าร่างกาย ให้สุขภาพดี ด้วย น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) twitter_share เติมน้ำ เข้าร่างกาย ให้สุขภาพดี ด้วย น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) messenger_share เติมน้ำ เข้าร่างกาย ให้สุขภาพดี ด้วย น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water )

เติมน้ำ เข้าร่างกาย ให้สุขภาพดี ด้วย น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water )


เนื่องจาก กระบวนการ อิเล็คโทรลิซิส ในการผลิต น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) ทำให้ ขนาดของ โมเลกุล ลดลงเหลือ 6 โมเลกุล ต่อกลุ่ม ซึ่งมี ขนาดเล็ก มากกว่า เมื่อเทียบ กับ น้ำประปา น้ำจาก เครื่องกรองน้ำ ระบบ ธรรมดา ทั่วไป น้ำแร่ และ น้ำบรรจุ ขวดทั่วไป

น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) เป็นน้ำ ที่มาจาก แหล่งธรรมชาติ มีประโยชน์ ต่อทุกเพศ ทุกวัย ตั้งแต่ วัยเด็ก จนถึง ผู้ใหญ่ ที่สามารถ ดื่มได้ ทั้งเด็ก จนถึง ผู้ใหญ่ โดยคำแนะนำ ในวัยเด็ก ควรเริ่มดื่ม น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) ตั้งแต่ อายุ ประมาณ 4 – 12 ปี และ ควรดื่ม น้ำที่มี ค่า pH 8.5 - 9 ส่วนผู้ใหญ่ ที่ดื่ม น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) ใหม่ ๆ ควรเริ่มต้น น้ำที่มี ค่า pH 8.5 - 9 เช่นกัน จากนั้น หลังประมาณ 2 สัปดาห์ จึงค่อย ๆ ดื่ม น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) ที่มีค่า pH 9 เป็นประจำได้ อีกทั้ง เพื่อเป็น การให้ ร่างกาย ได้ปรับตัวก่อน

 

การดื่ม น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water )จะช่วย ปรับสมดุล ของกรดเกิน ภายใน ร่างกาย ช่วยต้าน อนุมูลอิสระ และ สามารถ ชะลอวัย ( Anti - Oxidant and Anti - Aging ) เนื่องจาก น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) มีรสชาติดี แถมยัง ให้ความ ชุ่มชื้น ที่ดีกว่า เพราะมีโมเลกุล ของน้ำ ที่มีขนาด เล็กลง ทำให้ ดื่มง่าย  และ สามารถ ดื่มได้ มากขึ้น นั่นเอง

น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) สามารถ ดูดซึม เข้าสู่ ภายใน ร่างกาย อย่างเช่น กระแสเลือด และ ผนังเซลล์ ได้ง่าย ( Better Penetration ) จึงสามารถ นำพา สารอาหาร ออกซิเจน สารต้าน อนุมูลอิสระ เข้าสู่เซลล์ ได้อย่างรวดเร็ว และ ง่ายดาย ในทันที ส่งผล ทำให้ ร่างกาย สามารถ รับสารอาหาร ได้ดี มากยิ่งขึ้น น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) ช่วยเพิ่ม การทำงาน ของระบบ เผาผลาญ อาหาร ได้มากขึ้น ทำให้ สามารถ ละลาย แร่ธาตุ ที่มีประโยชน์ ออกจาก อาหาร ได้ดี ยิ่งขึ้น

 

น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) สามารถ ซึมเข้าสู่ เซลล์ของ ร่างกาย ได้อย่าง รวดเร็ว โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง หลังการ ออกกำลังกาย ซึ่งจะช่วย เติมน้ำ ที่ได้ขาด หายไป ระหว่าง ออกกำลังกาย ได้อย่าง รวดเร็ว อีกด้วย

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

น้ำอัลคาไลน์ น้ำดื่มบริสุทธิ์ ที่ดีต่อ ร่างกาย

ควบคุม กรดด่าง ในร่างกาย ด้วย น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water )


บทความที่แนะนำ