โรคมะเร็งที่มักจะเกิดในผู้หญิง
Share: facebook_share โรคมะเร็งที่มักจะเกิดในผู้หญิง line_share โรคมะเร็งที่มักจะเกิดในผู้หญิง twitter_share โรคมะเร็งที่มักจะเกิดในผู้หญิง messenger_share โรคมะเร็งที่มักจะเกิดในผู้หญิง

โรคมะเร็งที่มักจะเกิดในผู้หญิง


โรคภัยไข้เจ็บ นั้นเกิดได้มากมาย หลากหลายโรค ไม่ว่าจะเป็น เด็ก หนุ่มสาว ผู้สูงวัย เพศชาย หรือ เพศหญิง ก็ตาม วันนี้เราจึงอยากนำเสนอ โรคที่ติดอันดับในประเทศไทย โรคมะเร็ง ที่มัก จะเกิดใน ผู้หญิง กันค่ะ


สุขภาพของ ผู้หญิง นั้น เป็นสิ่งที่ต้องเอาใจใส่ เพราะร่างกาย ของผู้หญิงนั้น เปลี่ยนแปลง ได้ตลอดเวลา ตั้งแต่วัยเด็ก เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ วัยผู้ใหญ่ และ วัยหมดประจำเดือน ซึ่งโรคมะเร็ง ที่มักจะเกิด ในผู้หญิงนั้น ได้แก่ มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งลำไส้ใหญ่ และ ทวารหนัก มะเร็งมดลูก และ มะเร็งปอด การที่คุณรู้จัก กับโรคมะเร็ง และ ป้องกันตัวเอง จะทำให้ลดความเสี่ยง ต่อโรคดังกล่าวได้

โรคมะเร็ง ที่มัก จะเกิดใน ผู้หญิง

1. มะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านมนั้นเป็นโรคมะเร็งที่เกิดจากเนื้อเยื่อที่มีความผิดปกติในส่วนใดส่วนหนึ่งในเต้านมเปลี่ยนไปเป็นเซลล์มะเร็งและขยายใหญ่ขึ้นจนกลายเป็นเนื้อร้าย ก่อนจะลุกลามไปสู่เนื้อเยื่อข้างเคียงและแพร่กระจายไปยังเซลล์อื่นของร่างกาย ซึ่งมะเร็งชนิดนี้สามารถพบได้ทั้งในผู้หญิงและผู้ชาย แต่สามารถเกิดขึ้นกับผู้ชายน้อยมากเพราะในในเต้านมผู้หญิงจะมีต่อมผลิตน้ำนม ท่อน้ำนม เนื้อเย่อไขมัน เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ท่อน้ำเหลืองและหลอดเลือดต่างๆ ซึ่งเซลล์มะเร็งส่วนมากจะพบที่บริเวณต่อมผลิตน้ำนมและท่อน้ำนมมากกว่าส่วนอื่นๆในเต้านม การก่อตัวของมะเร็งเต้านมนั้นสามารถเกิดขึ้นได้กับเซลล์ทุกส่วนในเต้านมในลักษณะทีละนิดทีละหน่อย โดยเริ่มจากเซลล์ผิดปกติมีการแบ่งตัวเป็นจำนวนมากจนควบคุมไม่ได้และขยายใหญ่ขึ้นเป็นก้อนเนื้อร้าย ก่อนที่จะแพร่กระจายไปยังเนื้อเยื่อใกล้เคียง ระบบน้ำเหลืองและก็จะกระจายไปยังกระแสเลือดและส่วนต่างๆในร่างกายในที่สุด

2. มะเร็งปากมดลูก

มะเร็งปากมดลูกนั้นเป็นมะเร็งที่เกิดบริเวณปากมดลูกของผู้หญิง อาการที่แสดงออกมา คือ ตกขาวมากผิดปกติ ตกขาวคล้ายหนอง เลือดออกจากช่องคลอดโดยที่ไม่ใช่ประจำเดือน มีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์ หรือ ผู้ที่อยู่ในช่วงวัยทองมีเลือดออกหลังจากที่หมดประจำเดือนไปแล้ว อาการที่กล่าวมาจะไม่พบในระยะแรกแต่จะพบต่อเมื่อมะเร็งได้ลุกลามไปแล้ว มะเร็งนั้นเป็นการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ผิดปกติและไม่สมารถที่จะควบคุมได้ หรือ เซลล์ที่เกิดจากการกลายพันธุ์เกิดเป็นเนื้องอกที่เป็นเนื้อร้ายลุกลามไปตามส่วนต่างๆของร่างกายภายในร่างกายผ่านทางระบบเลือดและน้ำเหลือง ส่วนมะเร็งปากมดลูกนั้นก็คือการเกิดเซลล์ที่ผิดปกติบริเวณปากมดลูกที่อยู่ส่วนในสุดของช่องคลอด

3. มะเร็งลำไส้ใหญ่

มะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นมะเร้งที่เกิดขึ้นในบริเวณลำไส้ใหญ่โดยจะเริ่มตั้งแต่ส่วนที่ต่อจากลำไส้เล็กไปจนถึงปลายที่ติดกับทวารหนัก มะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนมากจะเริ่มจากการเกิดติ่งเนื้อขนาดเล็กภายในลำไส้ใหญ่จนกลายเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ ส่วนมะเร็งทวารหนักก็คือการเกิดเซลล์มะเร็ง หรือ เนื้อร้ายบริเวณทวารหนัก ซึ่งก็เป็นจุดที่เชื่อมมาจากลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย หรือ ลำไส้ตรง โดยผู้ป่วยมักจะมีอาการถ่ายเป็นเลือด หรือ ปวด คันบริเวณทวารหนัก แต่เป็นมะเร็งที่พบได้น้อยมาก สาเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจากการติดเชื้อ HPV หรือ การมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก

4. มะเร็งปอด

มะเร็งปอดเป็นเซลล์ส่วนใดส่วนหนึ่งภายในปอดที่มีความผิดปกติและการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นก้อนเนื้อร้ายจนอาจจะแพร่กระจายไปส่วนอื่นๆของร่างกาย ส่วนใหญ่มะเร็งปอดจะเริ่มต้นจากเนื้อเยื่อในปอดเพราะมะเร็งปอดที่ตรวจพบมีหลายชนิดและถ้าแบ่งประเภทของมะเร็งปอดที่เกิดจากเนื้อเยื่อปอดเพียงอย่างเดียว โดยดูจากขนาดของเซลล์ที่พบในบริเวณที่เกิดมะเร็ง มักจะมีอยู่ 2 ชนิด คือ

- มะเร็งปอดชนิดไม่ใช่เซลล์เล็ก พบอัตราในการเกิด 80-85 เปอร์เซ็นต์

- มะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็ก พบอัตราในการเกิด 10-15 เปอร์เซ็นต์ แต่มีการแพร่กระจายได้รวดเร็วกว่ามะเร็งปอดชนิดไม่ใช่เซลล์เล็ก

5.มะเร็งเยื่อบุโพลงมดลูก

มะเร็งเยื่อบุโพลงมดลูกเป็นโรคมะเร็งที่ส่งผลต่อระบบสืบพันธุ์เพศหญิงซึ่งจะพบได้มาก โดยเซลล์ภายในมดลูกเกิดเนื้อร้ายขึ้นมาแล้วจะแพร่กระจาย โตขึ้นและทำลายเนื้อเยื่อที่อยู่ใกล้เคียง รวมไปถึงอาจจะลามไปทั่วร่างกาย โดยมดลูกเป็นอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศหญิงเป็นกล้ามเนื้อมีรูปร่างคล้ายลูกแพรและภายในจะเป็นโพลงสำหรับให้ตัวอ่อนเจริญขึ้นเมื่อตั้งครรภ์ผนังมดลูก  หรือ เยื่อบุโพลงมดลูก ซึ่งเกิดจากเนื้อเยื่อกับต่อมต่างๆมดลูกส่วนล่าง คือ ปากมดลูกจะเชื่อมกับช่องคลอด หากเซลล์ภายในมดลูกเกิดการเปลี่ยนแปลง หรือ ไม่เจริญตามปกติอาจจะทำให้เกิดเนื้องอก ได้แก่ เยื่อโพลงมดลูกเจริญผิดที่ หรือ เนื้องอกในมดลูกและอาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงเกิดเป็นเน้อร้าย ถ้าคุณไม่รีบรักษาเยื่อบุโพลงมดลูกจะหนาตัว

น้ำดื่ม อัลคาไลน์ ช่วยยับยั้ง เซลล์มะเร็ง
น้ำดื่มอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) เป็นน้ำดื่มที่มีสภาพ การเป็นด่างสูงกว่าปกติ โดยทั่วไปแล้วน้ำดื่ม ที่เราดื่มกันโดยทั่วไป มักมีความเป็นด่างน้อย ส่วนมากเป็น น้ำดื่ม ที่มีค่า pH เป็นกลาง เพราะเป็น น้ำดื่ม สะอาดที่ผ่านการค่าเชื้อ จึงมีเพียงความสะอาด ปลอดภัยเพียงเท่านั้น ที่สำคัญใน น้ำดื่ม ที่เราดื่มกินอยู่ทุกวัน ยังมีสารอาหาร หรือ แร่ธาตุ ที่ร่างกายต้องการ ค่อนข้างน้อย หากต้องการ แร่ธาตุเพิ่มเติม ก็ต้องดื่มน้ำแร่ ที่อาจจะมีราคาแพงกว่า กันถึงเท่าตัวเลย แต่ น้ำดื่มอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) แตกต่างออกไป เพราะว่า น้ำดื่มอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) ก็คือน้ำดื่มสะอาดทั่วไป ที่มีค่าความเป็นด่าง และ มีแร่ธาตุต่าง ๆ ไม่แพ้น้ำแร่ ขวดสวยที่จำหน่าย ในราคาแพง ที่สำคัญความเป็นด่าง ทำให้การจับออกซิเจน ได้ดีกว่าน้ำดื่มอื่น ๆ ที่มีความเป็นกรด ( ค่า pH ต่ำกว่า 7 ) หรือ น้ำดื่มที่มีค่า pH เป็นกลาง ได้มากกว่า 100 เท่า 


น้ำดื่มอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) สามารถยับยั้ง การเจริญเติบโต ของเซลล์มะเร็ง และ ยังสามารถขจัด อนุมูลอิสระ หรือ ที่รู้กันว่าเป็นเพชฌฆาตเงียบ คอยทำร้ายร่างกายของเรา จริงอยู่ว่าสารต้านอนุมูลอิสระ มีอยู่ในผักผลไม้ต่าง ๆ เกือบทุกชนิด แต่แน่นอนว่าเรา คงไม่สามารถ ทานผักผลไม้ ได้ในทุกวัน ต่างจากการดื่มน้ำ ที่ต้องดื่มอย่างน้อย 8 แก้วต่อวัน หากเราเปลี่ยน จากการดื่มน้ำดื่มธรรมดา เป็นน้ำผักผลไม้ หรือ น้ำด่างได้ ก็จะช่วยเพิ่ม ความเป็นด่าง ลดกรดส่วนเกิน อีกทั้งความเป็นด่าง ยังทำให้ร่างกายดูดซึม แร่ธาตุ และ สารอาหารต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น เพราะน้ำด่างเป็นของเหลว สามารถซึมเข้าสู่ กระแสเลือดได้ง่าย ทำให้ร่างกาย เรียกใช้สารอาหารเหล่านั้น ได้เร็วยิ่งขึ้น

 

 

สุขภาพที่ดี เริ่มได้ที่ตัวคุณ ด้วยความปราถนาดีจาก น้ำดื่มอัลคาไลน์ ( น้ำด่าง ) ตราแมนเนเจอร์ ( Alkaline Water pH8.5+ By ManNature )

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Pobpad

อ่านบทความเพิ่มเติม

น้ำที่ไม่ควรดื่มเป็นแบบไหน

น้ำอัลคาไลน์ ช่วยสร้างความ ชุ่มชื่น ให้ร่างกาย


Tag :


บทความที่แนะนำ