น้ำอัลคาไลน์
Share: facebook_share น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) อัดแน่น แร่ธาตุ จำเป็น ต่อร่างกาย line_share น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) อัดแน่น แร่ธาตุ จำเป็น ต่อร่างกาย twitter_share น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) อัดแน่น แร่ธาตุ จำเป็น ต่อร่างกาย messenger_share น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) อัดแน่น แร่ธาตุ จำเป็น ต่อร่างกาย

น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) อัดแน่น แร่ธาตุ จำเป็น ต่อร่างกาย


น้ำอัลคาไลน์  ( Alkaline Water ) หรือ จะเรียกว่า น้ำด่าง เป็นน้ำ สะอาด ที่มีค่า pH ในส่วน ของความด่าง มากกว่า น้ำดื่ม ธรรมดา ทั่ว ๆ ไป เพราะส่วนใหญ่ น้ำดื่ม ธรรมดา ทั่ว ๆ ไป จะมีค่า pH อยู่ที่ ระดับ 7 แต่สำหรับ น้ำด่าง จะมีค่า pH อยู่ที่ ระดับ 8 – 9

นอกจาก ความเป็นด่าง ที่เข้าไปช่วย ปรับสมดุล ให้กับ ร่างกาย ของมนุษย์แล้ว น้ำอัลคาไลน์  ( Alkaline Water ) ยังประกอบ ไปด้วย แร่ธาตุ ชนิดต่าง ๆ ที่สำคัญ และ มีประโยชน์ ต่อร่างกาย อย่างมาก

 

ภายใน น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) จะประกอบด้วย แร่ธาตุ หลัก ๆ ภายใน อยู่ 2 กลุ่ม แร่ธาตุ ดังนี้

1) กลุ่มอะซิดิก จะประกอบด้วย

- แร่ธาตุ ฟลูออไรด์

- แร่ธาตุ คลอไรด์

- แร่ธาตุ ซัลเฟอร์

- แร่ธาตุ ฟอสฟอรัส

2) กลุ่มอัลคาไลน์ ( Alkaline ) ประกอบด้วย

- แร่ธาตุ โพแทสเซียม

- แร่ธาตุ แมกนีเซียม

- แร่ธาตุ แคลเซียม

- แร่ธาตุ โซเดียม

 

น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) เป็นน้ำ ที่มีโมเลกุล ขนาดเล็ก จึงทำให้ สามารถ ละลาย แร่ธาตุ ที่มีประโยชน์ ออกจาก อาหาร ได้ดี มากขึ้น และ ยังสามารถ ซึมเข้า สู่เซลล์ ของร่างกาย ได้อย่าง รวดเร็ว โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง หลังการ ออกกำลังกาย ซึ่งจะช่วย เติมน้ำที่ ขาดหายไป ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยกำจัด ความอ่อนเพลีย ความเมื่อยล้า เพราะแร่ธาตุ ที่มีประโยชน์ มากมาย จะซึมเข้า สู่เซลล์ ของร่างกาย ได้อย่าง รวดเร็ว

เนื่องจาก ร่างกาย ของมนุษย์ จะมีสภาพ ความเป็นกรด ได้ง่าย ถึงง่ายมาก ๆ จากการ ทานอาหาร และ สภาพแวดล้อมต่าง ๆ  ซึ่งสภาพของ ความเป็นกรด จะช่วยเร่ง การเจริญ เติบโต ของเซลล์มะเร็ง ได้เป็น อย่างดี เพราะกรด ของร่างกาย จะเป็นกรด ที่เกิดจาก ของเสีย หรือ ที่เรียกว่า Acidic Waste

 

ดังนั้น ร่างกาย จึงต้องการ ความเป็นด่างจาก น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) เพื่อมา ลดกรด ส่วนเกิน เหล่านั้น และ ช่วยสร้าง สภาวะสมดุล ของร่างกาย รวมถึง ยังช่วย ยึดจับ ออกซิเจน ได้อย่างดี อีกทั้ง แร่ธาตุ ชนิดต่าง ๆ มากมาย ที่มีอยู่ใน น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) หรือ น้ำด่าง จะซึมเข้า กระแสเลือด ได้ง่าย ทำให้ ร่างกาย สามารถ นำแร่ธาตุ ไปใช้ได้ ในทันที

 

โดยเฉพาะกับ ผู้ที่เป็น โรคกระเพาะ หรือมีกรดเกิน ในกระเพาะสูง การดื่ม น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) จะช่วยลดกรด ในกระเพาะอาหาร

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

ปรับสมดุล ภายใน ร่างกาย กับ น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water )

 น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) ดื่มทุกวัน สะอาด ปลอดภัย


บทความที่แนะนำ