น้ำอัลคาไลน์
Share: facebook_share ปรับสมดุล ภายใน ร่างกาย กับ น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) line_share ปรับสมดุล ภายใน ร่างกาย กับ น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) twitter_share ปรับสมดุล ภายใน ร่างกาย กับ น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) messenger_share ปรับสมดุล ภายใน ร่างกาย กับ น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water )

ปรับสมดุล ภายใน ร่างกาย กับ น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water )


เพราะใน ร่างกาย ของมนุษย์ มีสภาพ ความเป็นกรด และ ความเป็นด่าง แต่ถ้าหาก มีสิ่งใด สิ่งหนึ่ง มากเกินไป ก็อาจทำให้ ส่งผลเสีย ต่อสุขภาพได้ ดังนั้น เราจึงต้อง ปรับสมดุล ภายใน ร่างกาย ให้คงที่ ด้วยการ เลือกดื่ม น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water )

การใช้ชีวิต ของผู้คน ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น เรื่องของ พฤติกรรม การทานอาหาร ที่ดูเร่งรีบ การออกกำลังกาย ไม่เพียงพอ มีความเครียด สะสม การใช้ ร่างกาย อย่างหนัก รวมถึง อารมณ์ ที่แปรปรวน สิ่งเหล่านี้ ล้วนเป็น ปัจจัย สำคัญที่ ส่งผลต่อ การรักษา สมดุล ของความเป็นกรด - ด่าง ภายใน ร่างกาย

 

 

ซึ่งหากปล่อย ให้ร่างกาย เสียสมดุล ความเป็นกรด – ด่าง เป็นเวลานาน อาจทำ ให้เกิด อาการ เจ็บป่วยต่าง ๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ หรือ โรคมะเร็งได้ เพราะฉะนั้น จึงควร เร่งปรับ พฤติกรรม และ รักษา สมดุล ความเป็นกรด – ด่าง ของร่างกาย ให้ดี เพื่อสุขภาพ ที่แข็งแรง ปราศจาก โรคต่าง ๆ ด้วยการ เลือกดื่ม น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water )

 

เพราะร่างกาย ของมนุษย์ มีกลไก ในการ ควบคุม ความเป็นกรด – ด่าง ของเลือด ให้อยู่ใน ช่วงค่า pH ระหว่าง 7.35 - 7.45 ซึ่งถือว่า มีความเป็น ด่างอ่อน ๆ แต่หากค่า pH เปลี่ยนแปลง จากปกติ ไปเล็กน้อย ก็จะทำ ให้เกิด ภาวะ กรดเกิน หรือ ด่างเกินได้

 

ถ้าหากว่า ค่า pH ในเลือด มีสูงกว่า 7.8 จะเกิด ภาวะ ด่างเกิน ( Alkalosis ) ทำให้ มีอาการชัก และ อาจเสียชีวิต ได้ด้วย หรือ ในขณะที่ ถ้าค่า pH ในเลือดนั้น ต่ำกว่า 6.8 จะเกิด ภาวะ กรดเกิน ( Acidosis ) ซึ่งทำให้ เสียชีวิตได้ เช่นกัน โดยภาวะ ทั้ง 2 อย่างนี้ มีโอกาสที่ เกิดขึ้น ได้น้อย เว้นแต่ว่า จะมี ความผิดปกติ ของอวัยวะ ที่ทำหน้าที่ ควบคุม สมดุล ความเป็นกรด – ด่าง อย่าง ปอด หรือ ไต น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) จึงเป็น ตัวช่วยที่ดี ในการ ปรับสมดุล ของความเป็นกรด – ด่าง

 

น้ำอัลคาไลน์  ( Alkaline Water ) หรือ น้ำด่าง เป็นน้ำ ที่มีค่า ระดับ pH ในส่วน ความด่าง ที่มากกว่า น้ำดื่ม ธรรมดา เพราะส่วนใหญ่ น้ำดื่ม ธรรมดา จะมีค่า pH อยู่ที่ ระดับ 7 แต่สำหรับ น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) หรือ น้ำด่าง จะมีค่า pH อยู่ที่ ระดับ 8 - 9 ซึ่งจะมี ปริมาณ ที่มากกว่า

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) ดื่มทุกวัน สะอาด ปลอดภัย

ป้องกันโรคกระดูกพรุนด้วย น้ำอัลคาไลน์


บทความที่แนะนำ