เปรียบเทียบ ค่า pH ของ น้ำอัลคาไลน์ และน้ำดื่มชนิดอื่น
Share: facebook_share เปรียบเทียบ ค่า pH ของ น้ำอัลคาไลน์ และน้ำดื่มชนิดอื่น line_share เปรียบเทียบ ค่า pH ของ น้ำอัลคาไลน์ และน้ำดื่มชนิดอื่น twitter_share เปรียบเทียบ ค่า pH ของ น้ำอัลคาไลน์ และน้ำดื่มชนิดอื่น messenger_share เปรียบเทียบ ค่า pH ของ น้ำอัลคาไลน์ และน้ำดื่มชนิดอื่น

เปรียบเทียบ ค่า pH ของ น้ำอัลคาไลน์ และน้ำดื่มชนิดอื่น


น้ำดื่ม แต่ละชนิด ต่างก็มี ระดับความเป็นกรด-เบส ที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถวัดได้ และแสดงค่าออกมาด้วยตัวเลข ที่เรียกว่า ค่า pH วันนี้เราจะมา เปรียบเทียบ ค่า pH ของ น้ำอัลคาไลน์ และน้ำดื่มชนิดอื่น มาฝากกัน

 

รู้จัก ความเป็นกรด-เบสของน้ำดื่ม

 

ความเป็นกรด-เบส เป็นหนึ่งในคุณสมบัติของทางเคมีของสารประกอบ โดย น้ำดื่ม ต่าง ๆ รวมถึง น้ำอัลคาไลน์ ก็นับว่าเป็นสารประกอบเช่นกัน จึงมีความเป็นกรดเบสได้ ซึ่งกรดเบสมีการแสดงค่าด้วยตัวเลข ที่เรียกว่า ค่าpH หรือ Potential of Hydrogen ion ที่มีค่าตั้งแต่เลข 0 -14 โดยแต่ละตัวเลข สามารถแบ่ง ความหมายของ ความเป็นกรด-เบสได้ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

 

1) ค่า pH เลขตั้งแต่ 0 - 6 มีค่าเป็น "กรด" ( Acid )

2) ค่า pH เลข 7 มีค่า "เป็นกลาง" ( Neutral )

3) ค่า pH เลข 8-14 มีค่าเป็น "เบส" หรือ "ด่าง" ( Base )

 

นอกจาก ค่าตัวเลขแล้ว การวัดค่าความเป็นกรด-เบส ยังมีการแบ่งเป็นสี 15 สี ซึ่งมีการไล่สีเหมือนกับสีรุ้ง คือ แดง ส้ม เหลือง เขียว คราม ม่วง ตามลำดับกรดไปหาเบส โดยสารที่มีกรดมากจะมีค่าสีแดงสด ส่วนสารที่มีค่าเบสมากจะมีสีม่วงเข้ม ไล่เป็นลำดับเฉดสีไป

 

เปรียบเทียบ ค่า pH ของ น้ำอัลคาไลน์ และน้ำดื่มชนิดอื่น

 

สำหรับน้ำที่เหมาะต่อการบริโภค ควรจะมี ค่าpH อยู่ในช่วง 6.5 – 8 หากน้ำมี pH นอกช่วงนี้จะมีให้เกิดอันตรายกับร่างกายได้ ซึ่ง น้ำดื่ม แต่ละประเภทมี ค่าpH โดยเรียงจาก ค่า 0- 14 หรือ กรดไปเบส ดังนี้

 

- น้ำอัดลม ค่าpH อยู่ที่ 2.4 - 3

- ไวน์ ค่าpH อยู่ที่ 3.0-4.0

- น้ำผลไม้ ค่าpH อยู่ที่ 3.5 - 4.5

- กาแฟ  ค่าpH อยู่ที่ 4.0 - 7.0

- โซดา  ค่าpH อยู่ที่ 5.0 - 6.0

- น้ำดื่ม ค่าpH อยู่ที่ 6.5 - 8.5

- น้ำแร่ ค่าpH อยู่ที่ 8.0 – 9.0

- น้ำด่าง หรือ น้ำอัลคาไลน์ ค่าpH อยู่ที่ 8.0 - 9.0

 

จากประเภท น้ำดื่ม ข้างต้น จะพบว่า เครื่องดื่มที่มีวางขาย อยู่ในท้องตลาดส่วนใหญ่ มักเป็นเครื่องดื่มที่มี ฤทธิ์เป็นกรด  ( ค่า pH น้อยกว่า 7 ) ซึ่งหากเราดื่ม เครื่องดื่มประเภท เหล่านี้ ในปริมาณมาก หรือบ่อยครั้ง จะทำให้เกิดการสะสมของเสียที่เป็นกรด ( Acidic Waste ) ในร่างกาย ซึ่งเป็นเป็นต้นเหตุของความชรา เมื่อรวมทั้งเซลล์ในร่างกายที่อยู่ในสภาพขาดน้ำเรื้อรัง ความแก่จะยิ่งมาเร็วกว่าปกติ

 

ในทางกลับกัน หากเราเลือกดื่ม น้ำดื่มที่มีฤทธิ์เป็นกลาง ไปจนถึง ด่างอ่อน ๆ ( ค่า pH มากกว่า 7 ) จะดีต่อสุขภาพร่างกาย มากกว่า เนื่องจาก คุณสมบัติ ความเป็นด่างของน้ำดื่ม สามารถ ช่วยกำจัด ความเป็นกรด และของเสียในร่างกาย และทำให้ร่างกายมีภาวะที่สมดุลได้ โดยเฉพาะ การดื่มน้ำด่าง หรือน้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) ที่มีค่าเป็นด่าง หรือค่า pH ใกล้เคียงกัน จะดูดซึมแร่ธาตุได้ดี

 

ทั้งนี้ หากคุณพึ่งเริ่มดื่ม น้ำด่าง หรือ น้ำอัลคาไลน์ เป็นครั้งแรก ควรดื่มน้ำอัลคาไลน์ ที่มีค่า pH เกือบจะเป็นกลาง ในปริมาณน้อยก่อนในสัปดาห์แรก เพื่อให้เวลาร่างกายปรับตัวให้เข้ากับ น้ำอัลคาไลน์ หากดื่มแล้ว ไม่พบความผิดปกติใด ก็สามารถดื่ม น้ำอัลคาไลน์ ที่มีค่า pH สูงขึ้นได้

 

สุขภาพที่ดี เริ่มได้ที่ตัวคุณ ด้วยความปรารถนาดีจาก น้ำอัลคาไลน์ ( น้ำด่าง ) ตราแมนเนเจอร์ ( Alkaline Water pH8.5+ By ManNature )

 

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

เติมความสดชื่น ให้กับร่างกายได้ทั้งวันด้วย น้ำอัลคาไลน์

น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) ดีต่อร่างกาย อย่างไร


บทความที่แนะนำ