ปรับสมดุลร่างกาย คุณแม่ตั้งครรภ์ ด้วย น้ำอัลคาไลน์
Share: facebook_share ปรับสมดุลร่างกาย คุณแม่ตั้งครรภ์ ด้วย น้ำอัลคาไลน์ line_share ปรับสมดุลร่างกาย คุณแม่ตั้งครรภ์ ด้วย น้ำอัลคาไลน์ twitter_share ปรับสมดุลร่างกาย คุณแม่ตั้งครรภ์ ด้วย น้ำอัลคาไลน์ messenger_share ปรับสมดุลร่างกาย คุณแม่ตั้งครรภ์ ด้วย น้ำอัลคาไลน์

ปรับสมดุลร่างกาย คุณแม่ตั้งครรภ์ ด้วย น้ำอัลคาไลน์


คุณแม่ที่เข้าสู่ระยะตั้งครรภ์ ระบบต่าง ๆ ภายใน ร่างกาย จะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก และมีความเกี่ยวข้องกับ น้ำในร่างกาย คุณแม่ตั้งครรภ์ จึงควรเลือกดื่มน้ำที่สะอาด มีประโยชน์อย่าง น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) หรือ น้ำด่าง เข้าสู่ร่างกาย เพื่อช่วยปรับสมดุลในร่างกายของ คุณแม่ตั้งครรภ์ได้

 

การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทางด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ของ คุณแม่ตั้งครรภ์ ล้วนมีผลมา จากการเปลี่ยนแปลงของ “ฮอร์โมน” ( Hormones ) เป็นหลัก ซึ่งในแต่ละระยะของ การตั้งครรภ์ ฮอร์โมนแต่ละชนิด จะมีบทบาทต่อร่างกายของ คุณแม่ตั้งครรภ์ แตกต่างกันไป ดังนี้

 

ฮอร์โมน Human Chorionic Gonadotropin (HCG)

 

ฮอร์โมน ที่จะมีการสร้างขึ้น หลังการปฏิสนธิ เซลล์น้อย ๆ ที่กำลังพัฒนาขึ้นรูปร่าง จึงมีบทบาทต่อ คุณแม่ตั้งครรภ์ ในช่วงไตรมาสแรก ( 1- 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ ) ซึ่งฮอร์โมนชนิดนี้ เป็นฮอร์โมนที่ทำให้คุณแม่ สามารถทราบได้ว่า ตนเองตั้งครรภ์ ผ่านการใช้อุปกรณ์ตรวจ ปัสสาวะ ก็จะพบกับฮอร์โมนชนิดนี้ได้

 

ฮอร์โมน  Human Placenta Lactrogen (HPL)

 

ฮอร์โมนที่ถูกผลิตในรก ช่วยในการนำไขมันจากแม่มาเป็นพลังงาน ให้กับทารกในครรภ์ ฮอร์โมนชนิดนี้ จะเริ่มสร้างตั้งแต่ขณะ ตั้งครรภ์ได้ สัปดาห์ที่ 12 ทำหน้าที่ ช่วยในการสลายไขมัน เพื่อให้เลือดของแม่ และทารกมี กรดไขมันสูงขึ้น ยับยั้งการนำ กลูโคส จากสารอาหารอื่น ทำให้สารอาหาร ประเภทโปรตีน และกลูโคส ผ่านไปยัง ทารกได้มากขึ้น

 

ฮอร์โมน โปรเจสเตอโรน (Progesterone Hormones)

 

ฮอร์โมนเพศหญิง ที่สร้างจากรังไข่ และจากรก (ในขณะตั้งครรภ์) โดยมีต่อมใต้สมอง และสมองไฮโปทาลามัส ทำหน้าที่ควบคุม ฮอร์โมนชนิดนี้ จะทำหน้าที่ ปรับสภาวะที่เหมาะสม เพื่อรองรับ การเจริญเติบโตของทารก ที่อยู่ในครรภ์ไปเรื่อย ๆ จนถึงราวสัปดาห์ที่ 32 จึงถือได้ว่าเป็นฮอร์โมน ที่มารับไม้ต่อจาก ฮอร์โมน hCG ในระยะตั้งครรภ์ สัปดาห์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ เป็นต้นไป

 

การทำหน้าที่ของ ฮอร์โมน โปรเจสเตอโรน จะไปกระตุ้นให้เลือด ไปเลี้ยงบริเวณเยื่อบุมดลูกเพิ่มขึ้น เพื่อให้เยื่อโพรงมดลูกหนา และคงตัว พร้อมสำหรับไข่ ที่ผสมกับอสุจิแล้วจะมาฝังตัว และในขณะตั้งครรภ์ ฮอร์โมน โปรเจสเตอโรน จะช่วยปรับ การทำงานของร่างกาย เพื่อให้เหมาะกับ การมีทารกเติบโตอยู่ในครรภ์ เช่น กระตุ้นให้ คุณแม่ตั้งครรภ์ หายใจเร็วขึ้น เพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจน เข้าสู่ร่างกาย ช่วยให้ข้อต่อและเอ็นยืดขยายเพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงของร่างกาย และสรีระ เมื่อทารกเติบโตในท้องแม่

 

ฮอร์โมน เอสโตรเจน  (Estrogen Hormones)

 

เป็นฮอร์โมนของเพศหญิง ที่พบอยู่แล้วในรังไข่ ในช่วงกำลังตั้งครรภ์ จะถูกสร้างเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ และยังเป็นฮอร์โมน ที่ทำงานร่วมกับ ฮอร์โมน โปรเจสเตอโรน โดยหน้าที่ของ ฮอร์โมน เอสโตรเจน ทำหน้าที่ ตั้งแต่การกระตุ้นให้ไข่ตก จนถึง การสร้าง การเปลี่ยนแปลงของร่างกาย โดยเฉพาะ การขยายตัวของมดลูก เพื่อรองรับการเติบโตของทารก และเมื่อใกล้คลอด ฮอร์โมนนี้ จะช่วยให้มีเลือดมา เลี้ยงที่มดลูกเพิ่มขึ้น

 

ดื่มน้ำอัลคาไลน์ ดีต่อฮอร์โมนอย่างไร?

 

การดื่มน้ำ เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก ที่คุณแม่ตั้งครรภ์ ต้องมีความใส่ใจมากกว่าปกติ เพราะ การได้รับน้ำ และสารอาหาร ล้วนส่งผลต่อ ลูกน้อยในครรภ์ ของคุณแม่ได้โดยตรง สำหรับ การดื่มน้ำ ควรน้ำที่มีความสะอาด บริสุทธิ์ และมีแร่ธาตุ เพื่อเป็นประโยชน์ ต่อร่างกายของ คุณแม่ตั้งครรภ์ และลูกน้อย มากที่สุด อย่างการเลือกดื่ม น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) หรือ น้ำด่าง

 

รวมถึง ตั้งแต่เริ่มการตั้งครรภ์ ร่างกายของคุณแม่ จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ซึ่งมีผลมาจากการเปลี่ยนแปลง ฮอร์โมน ( Hormones ) ภายในร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น ฮอร์โมน Human Chorionic Gonadotropin  ,ฮอร์โมน  Human Placenta Lactrogen , ฮอร์โมน โปรเจสเตอโรน  และ ฮอร์โมน เอสโตรเจน  ที่ส่งให้ร่างกายมี อาการอ่อนเพลีย เหนื่อยล้า ได้กว่าตอนยังไม่ได้ตั้งครรภ์ การดื่ม น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) จะช่วยส่งเสริม การทำงานของ ฮอร์โมนเหล่านี้ ให้มีการหลั่ง และทำงานตามปกติได้

 

การดื่ม น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) ที่มีโมเลกุลของน้ำ เล็กกว่า น้ำดื่มทั่วไป จะทำให้ น้ำสามารถ ซึมเข้าสู่เซลล์ของร่างกาย ได้อย่างรวดเร็ว จึงเหมาะ สำหรับผู้ที่มีอาการอ่อนล้า อ่อนเพลีย หรือ เสียเหงื่อมาก โดย น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) ช่วยเติมน้ำที่ร่างกายขาดหายไปได้ ทำให้คลายความอ่อนล้า ให้กับ คุณแม่ตั้งครรภ์ ได้เร็ว และร่างกาย มีความสดชื่นมากขึ้นได้

 

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

ค่า ORP ใน น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) บ่งบอกถึงอะไร

กระบวนการการทำ น้ำอัลคาไลน์ ( น้ำด่าง )( Alkaline water ) เป็นอย่างไร


บทความที่แนะนำ