การดื่มน้ำอัลคาไลน์ ทำให้ร่างกายมีความเป็นด่างมากเกินไปหรือไม่ ?
Share: facebook_share line_share twitter_share messenger_share

การดื่มน้ำอัลคาไลน์ ทำให้ร่างกายมีความเป็นด่างมากเกินไปหรือไม่ ?


     สำหรับบุคคลทั่วไปนั้น ปริมาณการดื่ม "น้ำอัลคาไลน์" ที่ให้คุณประโยชน์สูงสุดต่อร่างกายนั้น คือ 4 - 8 ลิตรต่อวัน ซึ่งจะทำให้ร่างกายไม่ได้รับค่าความด่างมากเกินไป

 

     เนื่องจากทุกวันนี้ การใช้ชีวิตที่อยู่กับภาวะแวดล้อมที่ผิดปกติ หรือผิดไปจากธรรมชาติ ทำให้สุขภาพของคนเราไม่แข็งแรง หรือมักมีปัญหาสุขภาพหลบซ่อนอยู่ ทั้งนี้ ชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบัน ยังเอื้อให้เกิดสารพิษ สิ่งเจือปน การสะสมของสารตกค้าง สิ่งเจือปนที่สะสมอยู่ในร่างกายเหล่านี้ รวมไปถึง การรับประทานอาหาร ซึ่งส่วนใหญ่มีฤทธิ์ค่อนไปทางกรดมากกว่าด่าง นั่นเอง

 

    ด้วยสาเหตุเหล่านี้ จึงทำให้ในร่างกายมีสภาพความเป็นกรดสูงเกินไป คือ มีค่า pH ต่ำ (ค่า pH น้อยกว่า 7 จัดว่าเป็น กรด) ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้ว ร่างกายคนเราควรมีค่า pH ประมาณ 7.2 ยิ่งร่างกายมีภาวะเป็นกรดสูง มีค่า pH ประมาณ 6.6 หรือต่ำกว่านี้ แสดงว่า สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคต่าง ๆ สูง

 

     ด้วยเหตุผล ที่กล่าวมาข้างต้น จึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะพบว่า ในร่างกายมีสภาพความเป็นด่างสูงผิดปกติ ในทางกลับกัน เราจึงควรหาวิธี ช่วยร่างกายลดสภาพกรดที่เกิดขึ้น ด้วยการพยายาม รับประทานอาหาร ผัก ผลไม้ ที่มีค่าความเป็นด่างเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง รวมไปถึง การดื่มน้ำอย่าง น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water) หรือ น้ำด่าง ที่มีฤทธิ์เป็นด่างอ่อน ๆ มีค่า pH อยู่ที่ 8.0 -9.0 ที่จะช่วยให้ลดสภาพกรดในร่างกายได้เป็นอย่างดี

 

สุขภาพที่ดี เริ่มได้ที่ตัวคุณ ด้วยความปรารถนาดีจาก   น้ำดื่มอัลคาไลน์ (น้ำด่าง) ตราแมนเนเจอร์ (Alkaline Water pH8.5+ By ManNature)