ดื่ม น้ำอัลคาไลน์ เพิ่มออกซิเจนให้กับร่างกาย
Share: facebook_share ดื่ม น้ำอัลคาไลน์ เพิ่มออกซิเจนให้กับร่างกาย line_share ดื่ม น้ำอัลคาไลน์ เพิ่มออกซิเจนให้กับร่างกาย twitter_share ดื่ม น้ำอัลคาไลน์ เพิ่มออกซิเจนให้กับร่างกาย messenger_share ดื่ม น้ำอัลคาไลน์ เพิ่มออกซิเจนให้กับร่างกาย

ดื่ม น้ำอัลคาไลน์ เพิ่มออกซิเจนให้กับร่างกาย


หลายคนคงจะทราบกันดีว่า ออกซิเจน (Oxygen) เป็นแก๊สที่มีความจำเป็นต่อร่างกายอย่างมาก ซึ่งสามารถรับเข้ามาสู่ร่างกายได้ผ่านทางลมหายใจ รวมถึง การดื่มน้ำเปล่า หรือ น้ำอัลคาไลน์ ก็จะทำให้ได้รับออกซิเจนแก่ร่างกายเช่นกัน

 

ความสำคัญของออกซิเจน

 

ออกซิเจน (Oxygen) เป็นแก๊สที่มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ทั้งพืช สัตว์ และมนุษย์ เนื่องจาก ออกซิเจน เป็นแก๊สที่ สิ่งมีชีวิต ใช้ในการหายใจ เพื่อดำรงชีวิต สำหรับมนุษย์ หากร่างกายขาดออกซิเจนเป็นระยะเวลา 2-3 นาที จะทำให้เซลล์ในร่างกายตาย และเสียชีวิตในเวลาต่อมาได้ ดังนั้น ออกซิเจน จึงเป็นแก๊สที่มีความสำคัญอย่างมากต่อทุกชีวิต

 

อากาศ ที่มนุษย์ หรือสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ใช้ในการหายใจ ประกอบไปด้วย แก๊สไนโตรเจน 78% แก๊สออกซิเจน 21% ไอน้ำ และแก๊สอื่น ๆ ได้แก่ โอโซน ซัลเฟอร์ไดออกไซต์ ไนโตรเจนออกไซต์ แอมโมเนีย คาร์บอนมอนอกไซต์ และ ฝุ่นละอองอีก 1 % ซึ่ง ออกซิเจนที่อยู่ในอากาศ เกิดจาก กระบวนการสังเคราะห์แสงของพืช

 

ออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายผ่านทางลมหายใจ

 

ร่างกายสามารถนำ ออกซิเจน  (Oxygen) เข้าสู่ร่างกาย ผ่านการหายใจเข้า ทางจมูกไปสู่ปอด  เมื่อออกซิเจน เข้าสู่ปอด จะเกิดการแลกเปลี่ยนก๊าซ เพื่อให้แก๊สออกซิเจน เข้าไปจับกับฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง และเดินทางเข้าสู่หัวใจ จากนั้น หัวใจจะส่งต่อเม็ดเลือดแดง ที่เต็มไปด้วยออกซิเจนไปยังอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกาย เพื่อให้ออกซิเจน เข้าไปช่วยในกระบวนการเมตาบอลิซึมของเซลล์ตามอวัยวะต่าง ๆ และรักษาให้เซลล์มีชีวิตอยู่ต่อไป เช่น เซลล์กล้ามเนื้อ เซลล์ไต เซลล์ตับ เซลล์สมอง เป็นต้น

 

ดื่มน้ำ ช่วยเพิ่มออกซิเจนแก่ร่างกาย

 

การดื่มน้ำ ก็เป็นอีกหนึ่งวิธี ในการช่วยเพิ่มออกซิเจน ให้กับร่างกายได้ เช่นกัน เนื่องจาก “น้ำ” มีส่วนประกอบของออกซิเจนอยู่ด้วย สังเกตได้จากสูตรเคมีของน้ำ คือ H2O ซึ่งมีธาตุ O เป็นองค์ประกอบอยู่ในธาตุ  ซึ่งหมายถึง ออกซิเจน นั่นเอง โดยออกซิเจนที่อยู่ภายในน้ำ ได้มาจากบรรยากาศ และการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชน้ำ

 

ปริมาณออกซิเจน ที่ละลายในน้ำ ( Dissolved Oxygen : DO ) หรือ ค่าดีโอ สามารถนำมาวัดค่าคุณภาพของน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ได้ โดยน้ำที่มีระดับ DO ประมาณ 8 - 9 มิลลิกรัมต่อลิตร จัดได้ว่า เป็นน้ำที่มีคุณภาพดี มีความสะอาด ใช้สำหรับการอุปโภค และบริโภคได้ หากมีค่าต่ำกว่านี้ จะบ่งบอกได้ว่า น้ำไม่มีคุณภาพพอที่จะใช้ในการบริโภคได้

 

ยิ่งดื่มน้ำสะอาด ยิ่งดีต่อร่างกาย

 

การดื่มน้ำสะอาด ในปริมาณที่เหมาะสม เป็นประจำทุกวัน จะให้ประโยชน์แก่ร่างกาย และดีต่อสุขภาพ ยิ่งเป็นน้ำดื่มที่มีที่มีปริมาณออกซิเจนสูง ๆ จะช่วยเพิ่มออกซิเจนในเลือด ยิ่งเพิ่มคุณประโยชน์ให้แก่ร่างกายอย่างมาก โดยในแต่ละวันคนเราควรดื่มน้ำให้ได้อย่างน้อย 8 แก้ว หรือ 2,000 มิลลิลิตร จึงจะเพียงพอต่อ ความจำเป็นของร่างกาย

 

ซึ่ง น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) ก็เป็นหนึ่งใน น้ำดื่มที่มีความสะอาด ปราศจากการปนเปื้อน และมีแร่ธาตุสารอาหารที่ร่างกายต้องการ ไม่ว่าจะเป็น แคลเซียม โซเดียม แมกนีเซียม และโพแทสเซียม ผสมอยู่ในน้ำ ผู้ที่ได้ดื่มน้ำอัลคาไลน์เป็นประจำ ร่างกายจะสามารถดูดซึมได้ดีกว่า น้ำดื่มประเภทอื่นๆ หลายเท่า และยังช่วยปรับสมดุลกรดเกินในร่างกาย ช่วยให้กระเพาะอาหารผลิตน้ำย่อยที่มีความเป็นกรดสูง ได้อีกด้วย

 

สุขภาพที่ดี เริ่มได้ที่ตัวคุณ ด้วยความปรารถนาดีจาก   น้ำดื่มอัลคาไลน์ (น้ำด่าง) ตราแมนเนเจอร์ (Alkaline Water pH8.5+ By ManNature)

 

 

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

ดื่มน้ำ หลังตื่นนอน ดีต่อร่างกายอย่างไร

น้ำอัลคาไลน์ ช่วยลดความเสี่ยง ภาวะเลือดเป็นกรด


บทความที่แนะนำ