น้ำอัลคาไลน์ ช่วยลดความเสี่ยง ภาวะเลือดเป็นกรด
Share: facebook_share น้ำอัลคาไลน์ ช่วยลดความเสี่ยง ภาวะเลือดเป็นกรด line_share น้ำอัลคาไลน์ ช่วยลดความเสี่ยง ภาวะเลือดเป็นกรด twitter_share น้ำอัลคาไลน์ ช่วยลดความเสี่ยง ภาวะเลือดเป็นกรด messenger_share น้ำอัลคาไลน์ ช่วยลดความเสี่ยง ภาวะเลือดเป็นกรด

น้ำอัลคาไลน์ ช่วยลดความเสี่ยง ภาวะเลือดเป็นกรด


ปกติแล้วเลือดมีค่า pH อยู่ประมาณ 7.2 – 7.4 หากมีค่าต่ำกว่านี้ จะเป็น ภาวะเลือดเป็นกรด ซึ่งเป็นอาการที่อันตรายต่อร่างกายมาก การดื่ม น้ำอัลคาไลน์ ที่มีฤทธิ์เป็นด่าง จะช่วยลดความเสี่ยงจาก ภาวะเลือดเป็นกรดได้

 

ภาวะเลือดเป็นกรด คือ อะไร ?

 

     เลือดเป็นกรด คือ ภาวะที่มีของเสียในเลือดมากเกินไป จนเลือดเปลี่ยนสภาพจากความเป็นด่างกลายเป็น "กรด" ทำให้เซลล์และอวัยวะในร่างกายเกิดความเสื่อม ( เลือดไม่สะอาด ) เพราะหัวใจและอวัยวะภายในร่างกาย ทำงานได้ดี ในภาวะเลือดเป็นด่าง คือมีค่า pH อยู่ที่ประมาณ 7.2 - 7.4 เพราะพื้นฐานของร่างกาย และหน้าที่สำคัญของด่างในร่างกาย ทำหน้าที่ในการช่วยฟื้นฟู และซ่อมแซมสุขภาพร่างกายทั้งหมด

 

สาเหตุของ ภาวะเลือดเป็นกรด

 

     ภาวะเลือดเป็นกรด จะเกิดขึ้นเมื่อร่างกายมีกรดสะสมอยู่ในปริมาณมากหรือสูญเสียความเป็นด่างไป รวมไปถึงมีโรคหรือความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับปอด ไต ระบบการเผาผลาญ หรือระบบการหายใจ ซึ่งสาเหตุการเกิดแบ่งออกได้เป็น

 

1)  ภาวะกรดจากระบบหายใจ จะเกิดขึ้นเมื่อปอดไม่สามารถขจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกทางการหายใจได้เพียงพอ จึงเกิดการสะสมของก๊าซภายในร่างกายเป็นจำนวนมากจนทำให้เลือดมีความเป็นกรดมากกว่าปกติ ซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น

 

 • โรคทางเดินหายอุดกั้นใจเรื้อรัง
 • การบาดเจ็บบริเวณหน้าอก
 • ภาวะหรือโรคอ้วนซึ่งอาจทำให้หายใจลำบาก
 • การใช้ยาที่มีฤทธิ์กดประสาทอย่างไม่เหมาะสม ทำให้การหายใจลดลง
 • การดื่มแอลกอฮอล์มากเกินปริมาณที่พอดี
 • ปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาท
 • โครงสร้างของหน้าอกผิดรูปร่าง เช่น หลังค่อม
 • กล้ามเนื้อหน้าอกที่เกี่ยวข้องกับการหายใจไม่แข็งแรง

 

2)  ภาวะกรดจากกระบวนการเผาผลาญ จะเกิดขึ้นเมื่อไตไม่สามารถขจัดสารที่มีความเป็นกรดออกในปริมาณที่พอดีหรือกำจัดสารที่มีความเป็นด่างมากเกินไป สาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะนี้มักจะมาจาก

 

 • การคั่งของสารคีโตซีส ( Diabetic Acidosis: DKA/Diabetic Ketoacidosis ) พบในผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมโรคเบาหวานได้ เนื่องจากจากการขาดฮอร์โมนอินซูลินหรือมีไม่เพียงพอ ทำให้เกิดการสร้างสารคีโตนปริมาณมาก และเปลี่ยนเป็นกรดในเลือด
 • ภาวะเลือดเป็นกรดร่วมกับคลอไรด์ในเลือดสูง ( Hyperchloremic Acidosis ) เป็นผลมาจากการสูญเสียโซเดียมไบคาร์บอเนตออกจากร่างกายมาก ซึ่งเป็นสารที่ช่วยให้สภาวะของเลือดมีความเป็นกลาง อาจเกิดจากท้องเสียรุนแรง
 • ภาวะเลือดเป็นกรดจากกรดแลคติกในเลือดสูง ( Lactic Acidosis ) เกิดขึ้นเมื่อกรดแลคติกสะสมอยู่ในร่างกายปริมาณมากจากหลายปัจจัย เช่น การติดสุราเรื้อรัง ภาวะหัวใจล้มเหลว โรคมะเร็ง โรคลมชัก ตับวาย ภาวะขาดออกซิเจน ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ การออกกำลังกายอย่างหนักติดต่อกันเป็นเวลานาน การใช้ยาในกลุ่มซาลิซัยเลท ( Salicylates ) ตับวายหรือตับล้มเหลว การติดเชื้อในกระแสเลือด
 • สาเหตุอื่น ๆ เช่น อาเจียน ภาวะขาดน้ำอย่างรุนแรง ไตผิดปกติในการขับกรด พิษจากสารเคมีอย่าง เมทานอล ( Methanol ) หรือเอทิลีนไกลคอล ( Ethylene Glycol )

 

 

อันตรายจากเลือดเป็นกรด

 

 • ทำให้เกิดโรคเรื้อรังต่าง ๆ เช่น โรคไต, โรคเบาหวาน, ปวดศีรษะ

 

 • มะเร็ง เติบโตในดีในภาวะเลือดเป็นกรด

 

 • โรคประสาทต่าง ๆ และอาการนอนไม่หลับ ดังเช่น กรดไหลย้อน, ภูมิแพ้

 

 • ปวดเมื่อยเนื้อตัว เนื่องจากมีภาวะร้อนภายในร่างกาย

 

 • ป่วยแล้วหายยาก เพราะเซลล์เสื่อม ร่างกายฟื้นฟูได้ช้า

 

 

  พฤติกรรมที่ทำให้เกิดภาวะเลือดเป็นกรด

 

 • สิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ, สารเคมี, ฝุ่นละออง, ควันพิษ, บุหรี่

 

 • การรับประทานอาหารปรุงแต่ง / ชูรส / แปรรูปมากเกินไป เช่น อาหารฟาสต์ฟูด, เนื้อสัตว์, ของหมัก, ของดอง, ทอด, ปิ้ง, ย่าง, น้ำอัดลม, เหล้า, บุหรี่, ยาปฎิชีวนะ ฯลฯ

 

 • ความเครียดสะสม จนร่างกายมีปริมาณกรดในเลือดเพิ่มขึ้น

 

     ด้วยวิถีชีวิตปัจจุบันที่เร่งรีบของผู้คนในยุคนี้ พฤติกรรมการกินอาหารที่ไม่เหมาะสม การออกกำลังกายไม่เพียงพอ หรือความเครียดเรื้อรังสะสม ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ร่างกายเสียสมดุลความเป็น กรด - ด่าง อยู่เสมอ  เพราะหากปล่อยทิ้งไว้ อาจนำไปสู่โรคร้าย ทั้งเบาหวาน, หัวใจ, มะเร็ง จึงควรรู้เท่ากันสัญญาณต่าง ๆ ของร่างกาย เพื่อเร่งปรับพฤติกรรมให้ร่างกายกลับสู่ภาวะสมดุลโดยเร็ว จึงจะมีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัย

 

 

วิธีการป้องกันความเสี่ยงภาวะเลือดเป็นกรด

 

     การออกกำลังกายที่เหมาะสม เพราะการออกกำลังกาย จะทำให้ร่างกายอยู่ในสภาพที่เป็นด่าง แต่ต้องระมัดระวัง อย่าออกกำลังกายมากจนเกินไป นั่นคือ การเลยจุดความอ่อนล้า เพราะจะเกิดภาวะเลือดและเนื้อเยื่อในร่างกาย เกิดมีความเป็นกรดมากจนเกินไป นอกจากนี้ เซลล์ที่ได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ ต่อความต้องการ อาจจะส่งผลให้ การหายใจระดับเซลล์บกพร่อง จนค่า pH ต่ำลง และจะหันไปใช้กระบวนการสลายกลูโคสแบบไม่ใช้ออกซิเจน ซึ่งผลที่ได้ จะสลายจนได้เป็นกรดแล็กติก ซึ่งอาจทำให้คุณรู้สึกแย่ ไปกับการออกกำลังกายที่หักโหมจนเกินไปนั่นเอง

 

 

 

     รับประทานอาหารให้ร่างกายได้รับอาหารที่เป็นด่าง ( อัลคาไลน์ ) เพราะเมื่อมีการรับประทานอาหารที่เหมาะสม ร่างกายก็จะลดการเสื่อมสภาพลง ซึ่งจะทำให้เกิดการสร้างภาวะด่างในร่างกายขึ้นมา เช่น น้ำดื่มอัลคาไลน์ ( Alkaline Water )

 

แค่ ดื่มน้ำ ก็ลดความเสี่ยงภาวะเลือดเป็นกรดได้

 

     ใช่แล้ว แค่ดื่มน้ำ ก็ลดความเสี่ยงภาวะเลือดเป็นกรดได้ และต้องเป็น น้ำดื่มอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) ด้วยนะ เพราะ น้ำดื่มอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) สามารถช่วยลดกรดเป็นพิษในเลือด ช่วยต้านอนุมูลอิสระ อันเป็นสาเหตุของโรคต่าง ๆ และยังมีค่า pH เป็นด่าง ( มากกว่า pH 7 ) ซึ่งสภาพความเป็นด่างนั้น มีส่วนในการช่วยป้องกันการเกิดโรคต่าง ๆ ช่วยในการดูดซึมเข้าไปจับไขมันส่วนเกิน และโลหะหนักในร่างกายได้ดีขึ้น และยังประกอบด้วยแร่ธาตุสารอาหารต่าง ๆ ที่ร่างกายต้องการมากมาย ช่วยปรับสมดุลร่างกาย ป้องกันความเสี่ยงต่อภาวะเลือดเป็นกรด ได้อย่างดีที่สุด แค่ ดื่มน้ำ ทุกวัน ก็ป้องกันได้

 

 

สุขภาพที่ดี เริ่มได้ที่ตัวคุณ ด้วยความปราถนาดีจาก  น้ำดื่มอัลคาไลน์ (น้ำด่าง) ตราแมนเนเจอร์ (Alkaline Water pH8.5+ By ManNature)

 

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

น้ำดื่ม อัลคาไลน์ กับการปรับสมดุลของ ร่างกาย

น้ำอัลคาไลน์ ดีต่อคนท้องอย่างไร


บทความที่แนะนำ