phlevel2
Share: facebook_share ค่าpH ของ น้ำอัลคาไลน์ และ น้ำดื่ม ประเภทอื่นๆ line_share ค่าpH ของ น้ำอัลคาไลน์ และ น้ำดื่ม ประเภทอื่นๆ twitter_share ค่าpH ของ น้ำอัลคาไลน์ และ น้ำดื่ม ประเภทอื่นๆ messenger_share ค่าpH ของ น้ำอัลคาไลน์ และ น้ำดื่ม ประเภทอื่นๆ

ค่าpH ของ น้ำอัลคาไลน์ และ น้ำดื่ม ประเภทอื่นๆ


ความเป็นกรด-เบส เป็นหนึ่งในคุณสมบัติของทางเคมีของสารประกอบ โดย น้ำดื่ม ต่าง ๆ รวมถึง น้ำอัลคาไลน์ ก็นับว่าเป็นสารประกอบเช่นกัน จึงมีความเป็นกรดเบสได้ ซึ่งกรดเบสมีการแสดงค่าด้วยตัวเลข ที่เรียกว่า ค่าpH หรือ Potential of Hydrogen ion ที่มีค่าตั้งแต่เลข 0 -14 นั่นเอง

 

ค่าpH มีเลขตั้งแต่ 0 - 14 หากแบ่งอย่างง่ายจะแบ่งได้ 3 ประเภท มีการอ่านค่าได้ ดังนี้

- เลขตั้งแต่ 0 - 6 มีค่าเป็น "กรด"

- เลข 7 มีค่า "เป็นกลาง"

- เลข 8-14 มีค่าเป็น "เบส" หรือ "ด่าง"

 

นอกจากค่าตัวเลขแล้ว ยังมีการแบ่งเป็นสี 15 สี ซึ่งมีการไล่สีเหมือนกับสีรุ้ง คือ แดง ส้ม เหลือง เขียว คราม ม่วง ตามลำดับกรดไปหาเบส โดยสารที่มีกรดมากจะมีค่าสีแดงสด ส่วนสารที่มีค่าเบสมากจะมีสีม่วงเข้ม ไล่เป็นลำดับเฉดสีไป

 

สำหรับน้ำที่เหมาะต่อการบริโภค ควรจะมี ค่าpH อยู่ในช่วง 6.5 – 8 หากน้ำมี pH นอกช่วงนี้จะมีให้เกิดอันตรายกับร่างกายได้ ซึ่ง น้ำดื่ม แต่ละประเภทมี ค่าpH โดยเรียงจาก ค่า 0- 14 หรือ กรดไปเบส ดังนี้

 

- น้ำอัดลม ค่าpH อยู่ที่ 2.4 - 3

- ไวน์ ค่าpH อยู่ที่ 3.0-4.0

- น้ำผลไม้ ค่าpH อยู่ที่ 3.5 - 4.5

- กาแฟ  ค่าpH อยู่ที่ 4.0 - 7.0

- โซดา  ค่าpH อยู่ที่ 5.0 - 6.0

- น้ำดื่ม ค่าpH อยู่ที่ 6.5 - 8.5

- น้ำแร่ ค่าpH อยู่ที่ 8.0 – 9.0

- น้ำด่าง หรือ น้ำอัลคาไลน์ ค่าpH อยู่ที่ 8.0 - 9.0

 

จากประเภท น้ำดื่ม ข้างต้น จะพบว่า ประเภทของเครื่องดื่มที่มีค่าเป็น กรด มีอยู่มาก ซึ่ง น้ำดื่ม ถ้ายิ่งมีสภาพเป็นกรดมาก ก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายได้ เพราะปกติ ค่าความเป็นกรด เป็นด่าง หรือ pH ในร่างกายของ คนมีสุขภาพดีจะอยู่ที่ 7.4 ซึ่งมีความเป็นด่างอ่อน ๆ ดังนั้น การดื่มน้ำด่าง หรือน้ำอัลคาไลน์ ที่มีค่าเป็นด่าง หรือค่า pH ใกล้เคียงกัน จะดูดซึมแร่ธาตุได้ดี

 

แต่ทั้งนี้ หากพึ่งเริ่มดื่ม น้ำด่าง หรือ น้ำอัลคาไลน์ เป็นครั้งแรก ควรดื่มน้ำอัลคาไลน์ ที่มีค่า pH เกือบจะเป็นกลางในปริมาณน้อยก่อนในสัปดาห์แรก เพื่อให้เวลาร่างกายปรับตัวให้เข้ากับ น้ำอัลคาไลน์

 

ด้วยความปรารถนาดีจาก น้ำดื่มอัลคาไลน์ (น้ำด่าง) ตราแมนเนเจอร์ (Alkaline Water pH 8.5+ By ManNature)

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

ประเภท น้ำดื่ม ที่มีขายตามท้องตลาดในปัจจุบัน

น้ำอัลคาไลน์ มี ประโยชน์ และ ผลข้างเคียง ไหม


บทความที่แนะนำ