ชดใช้เหงื่อด้วย น้ำดื่มอัลคาไลน์
Share: facebook_share ชดใช้เหงื่อด้วย น้ำดื่มอัลคาไลน์ line_share ชดใช้เหงื่อด้วย น้ำดื่มอัลคาไลน์ twitter_share ชดใช้เหงื่อด้วย น้ำดื่มอัลคาไลน์ messenger_share ชดใช้เหงื่อด้วย น้ำดื่มอัลคาไลน์

ชดใช้เหงื่อด้วย น้ำดื่มอัลคาไลน์


อันตรายมากจาก การออ่นเพลียด้วย การเสียเหงื่อไป และ เราไม่ทดแทนด้วย เครื่องดื่มหรือ น้ำดื่ม น้ำดื่มที่ทดแทน ดีที่สุด นั้นก็คือ น้ำดื่มอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) น้ำด่าง ที่สามารถทดแทน ร่างกาย และ ปรับสมดุลได้ดี


อาการออ่นเพลีย หรือ เหนื่อยจากงาน หรือ เหนื่อสะสม อย่างที่คนเคยเป็น แต่เราอาจจะเป็นแต่ไม่รู้ตัวก็ได้ว่าเราเป็น อาการอ่อนเพลีย

การดื่มน้ำ น้ำดื่มอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) น้ำด่าง ควรดื่มตอนไหน

แน่นอนครับว่า จิบระหว่างวันได้เลย  หรือ ดื่มในตอนเช้า หลังตื่นนอนใหม่ ๆ อย่างน้อย 2 แก้ว เพื่อขจัดสารต่าง ๆ ที่ตกค้างในร่างกาย ออกมาทางปัสสาวะ และ เวลาที่ไม่ควรดื่ม น้ำดื่มอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) น้ำด่าง ก็คือ ก่อนกินอาหาร 15 นาที ระหว่างกินอาหาร และ หลังกินเสร็จใหม่ ๆ เราควรทิ้งระยะการ ดื่ม น้ำดื่มอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) น้ำด่าง อย่างน้อย 30 นาที เพื่อให้น้ำย่อย ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  หากกลัวปากไม่สะอาด ให้ใช้วิธีบ้วนปาก และ จิบน้ำเพียงเล็กน้อยแทน การดื่ม น้ำดื่มอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) น้ำด่าง ที่ถูกต้องคือการจิบบ่อย ๆ ครั้งละน้อย ๆ โดยไม่ต้องรอให้รู้สึกกระหาย


ทดแทนเหงื่อด้วย น้ำดื่มอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) น้ำด่าง

ผลของการ ออกกำลังกาย ต่อภาวะการขาดน้ำ
ในช่วงที่มีการ ออกกำลังกาย ร่างกายจะสูญเสียน้ำ ส่วนใหญ่ทางเหงื่อ ซึ่งปริมาณที่สูญเสียนี้ จะมาก หรือ น้อย ขึ้นอยู่กับความ หนัก-เบา ของการใช้แรงกาย อุณหภูมิของสิ่งแวดล้อม และความชื้นสัมพัทธ์ ของอากาศโดยรอบ ในวันที่อากาศแห้ง การระเหยของเหงื่อ ที่ผิวหนังจะเกิดขึ้น อย่างรวดเร็ว และ การรับความชื้น ของอากาศรอบ ๆ จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ร่างกาย ควบคุมอุณหภูมิได้ดี แต่ถ้าหากการออกกำลังกาย ที่ยาวนานในพื้นที่ที่มีอากาศร้อน การเสียเหงื่อทำให้เกิด ภาวะการขาดน้ำ

 

การชดเชยน้ำ ที่เสียไปในเหงื่อ โดยดื่มน้ำ น้ำดื่มอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) น้ำด่าง
อาจมีคำถามว่า จำเป็นหรือไม่ที่นักกีฬา ควรดื่มเครื่องดื่มประเภท “Sports Drink” หรือ “เครื่องดื่มเกลือแร่” ในช่วงที่กระหายน้ำ โดยข้อเท็จจริง ตามหลักฐานจากการวิจัย พบว่าเหงื่อประกอบด้วยน้ำ 99% และอีก 1 % เป็นอิเล็กโทรไลต์ การดื่มน้ำเย็นจะให้ผลดีที่สุด เนื่องจากเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล และ เกลือแร่ โดยเฉพาะ ในความเข้มข้นสูง ๆ ของเหลวจะไหลผ่าน กระเพาะอาหารช้าลง ดึงน้ำจากหลอดเลือด เข้าสู่กระเพาะอาหาร และ ลำไส้มากขึ้น จึงเป็นผลเสียแก่นักกีฬา ทำให้เกิดภาวะขาดน้ำเพิ่มขึ้น ส่งผลทำให้สมรรถภาพทางกายลดลง

 

ถ้าถามว่าน้ำอะไร ที่ดื่มแล้วดี ก็คงตอบว่า น้ำดื่มอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) น้ำด่าง เพราะสามารถเพิ่มออซิเจน ในเลือดได้อีกด้วย เหมาะกับผู้ที่ ออกำลังกาย หรือ คนที่เสียเหงื่อมาก หรือระหว่างวัน ใช้แรงเยอะ อันนี้เป็นอีกทางเลือกที่ดี

 

     การดื่มน้ำ มีประโยชน์ ต่อร่างกาย อย่างมาก ยิ่งเป็น น้ำด่าง หรือ น้ำดื่มอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) ซึ่งเป็นน้ำที่สามารถช่วย เจือจางความเป็นกรด ของร่างกายได้ สารพัดประโยชน์แล้ว ยิ่งช่วยให้มองเห็นชัด ถึงความสำคัญ ของการ ดื่ม น้ำดื่มอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) น้ำด่าง ขึ้นมากอย่างทวีคูณ เลยทีเดียว มองหาน้ำดื่มเพื่อสุขภาพ ต้อง น้ำดื่มอัลคาไลน์ ( น้ำด่าง ) ตราแมนเนเจอร์ ( Alkaline Water pH8.5+ By ManNature )

 

สุขภาพที่ดี เริ่มได้ที่ตัวคุณ ด้วยความปราถนาดีจาก น้ำดื่มอัลคาไลน์ ( น้ำด่าง ) ตราแมนเนเจอร์ ( Alkaline Water pH8.5+ By ManNature )


 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก honestdocs

อ่านบทความเพิ่มเติม

น้ำเพิ่มออกซิเจนในเลือด

ชาร์จพลังด้วย ดื่มน้ำอัลคาไลน์


Tag :


บทความที่แนะนำ