ชดใช้เหงื่อด้วย น้ำดื่มอัลคาไลน์
Share: facebook_share line_share twitter_share messenger_share

ชดใช้เหงื่อด้วย น้ำดื่มอัลคาไลน์


อันตรายมากจากการออ่นเพลียด้วย การเสียเหงื่อไปและเราไม่ทดแทนด้วย เครื่องดื่มหรือ น้ำดื่ม น้ำดื่มที่ทดแทน ดีที่สุด นั้นก็คือน้ำดื่มอัลคาไลน์ (อัลคาไลน์ Alkaline Ionized Water ) ที่สามารถทดแทนร่างกายและปรับสมดุลได้ดี

อาการออ่นเพลีย หรือ เหนื่อยจากงาน หรือเหนื่อสะสมอย่างที่คนเคยเป็น แต่เราอาจจะเป็นแต่ไม่รู้ตัวก็ได้ว่าเราเป็น อาการอ่อนเพลีย

 

การดื่มน้ำ อัลคาไลน์น้ำดื่มอัลคาไลน์ (อัลคาไลน์ Alkaline Ionized Water )  ควรดื่มตอนไหน

แน่นอนครับว่า จิบระหว่างวันได้เลย  หรือ ดื่มในตอนเช้าหลังตื่นนอนใหม่ๆ อย่างน้อย 2 แก้ว เพื่อขจัดสารต่างๆ ที่ตกค้างในร่างกายออกมาทางปัสสาวะ และเวลาที่ไม่ควรดื่มน้ำก็คือ ก่อนกินอาหาร 15 นาที ระหว่างกินอาหาร และหลังกินเสร็จใหม่ๆ เราควรทิ้งระยะการดื่มน้ำอย่างน้อย 30 นาที เพื่อให้น้ำย่อยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากกลัวปากไม่สะอาดให้ใช้วิธีบ้วนปากและจิบน้ำเพียงเล็กน้อยแทน การดื่มน้ำที่ถูกต้องคือการจิบบ่อยๆ ครั้งละน้อยๆ โดยไม่ต้องรอให้รู้สึกกระหาย

ทดแทนเหงื่อด้วย  น้ำดื่มอัลคาไลน์ (อัลคาไลน์ Alkaline Ionized Water )

 

ผลของการออกกำลังกายต่อภาวะการขาดน้ำ

ในช่วงที่มีการออกกำลังกาย ร่างกายจะสูญเสียน้ำส่วนใหญ่ทางเหงื่อ ซึ่งปริมาณที่สูญเสียนี้จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความหนัก-เบาของการใช้แรงกาย อุณหภูมิของสิ่งแวดล้อม และความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศโดยรอบ ในวันที่อากาศแห้งการระเหยของเหงื่อที่ผิวหนังจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และการรับความชื้นของอากาศรอบ ๆ จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทำให้ร่างกายควบคุมอุณหภูมิได้ดี แต่ถ้าหากการออกกำลังกายที่ยาวนานในพื้นที่ที่มีอากาศร้อน การเสียเหงื่อทำให้เกิดภาวะการขาดน้ำ

 

การชดเชยน้ำที่เสียไปในเหงื่อ โดยดื่มน้ำ น้ำดื่มอัลคาไลน์ (อัลคาไลน์ Alkaline Ionized Water )

อาจมีคำถามว่า จำเป็นหรือไม่ที่นักกีฬาควรดื่มเครื่องดื่มประเภท“Sports Drink” หรือ “เครื่องดื่มเกลือแร่”ในช่วงที่กระหายน้ำ โดยข้อเท็จจริงตามหลักฐานจากการวิจัยพบว่าเหงื่อประกอบด้วยน้ำ 99% และอีก 1 % เป็นอิเล็กโทรไลต์ การดื่มน้ำเย็นจะให้ผลดีที่สุด เนื่องจากเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลและเกลือแร่โดยเฉพาะในความเข้มข้นสูงๆ ของเหลวจะไหลผ่านกระเพาะอาหารช้าลง ดึงน้ำจากหลอดเลือดเข้าสู่กระเพาะอาหารและลำไส้มากขึ้น จึงเป็นผลเสียแก่นักกีฬา ทำให้เกิดภาวะขาดน้ำเพิ่มขึ้นส่งผลทำให้สมรรถภาพทางกายลดลง

 

ถ้าถามว่าน้ำอะไรที่ดื่มแล้วดี ก็คงตอบว่า น้ำดื่มอัลคาไลน์ เพราะสามารถเพิ่มออซิเจนในเลือดได้อีกด้วย เหมาะกับผู้ที่ออกำลังกาย หรือ คนที่เสียเหงื่อมาก หรือระหว่างวันใช้แรงเยอะ อันนี้เป็นอีกทางเลือกที่ดี

 

 การดื่มน้ำด่าง จึงช่วยลดความเป็นกรดในร่างกาย ช่วยให้เกิดความสมดุลต่อร่างกาย หากท่านเป็นอีกท่านที่สนใจน้ำด่างอยู่ เรามีสินค้า น้ำดื่มอัลคาไลน์ ( น้ำด่าง ) ตราแมนเนเจอร์ ( Alkaline Water pH8.5+ By ManNature ) มาให้คุณได้เลือกซื้อ เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและคนที่รัก

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก honestdocs

อ่านบทความเพิ่มเติม

น้ำเพิ่มออกซิเจนในเลือด

ชาร์จพลังด้วย ดื่มน้ำอัลคาไลน์