น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) ทางเลือก การดื่มน้ำ ที่ดีต่อ ร่างกาย
Share: facebook_share น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) ทางเลือก การดื่มน้ำ ที่ดีต่อ ร่างกาย line_share น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) ทางเลือก การดื่มน้ำ ที่ดีต่อ ร่างกาย twitter_share น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) ทางเลือก การดื่มน้ำ ที่ดีต่อ ร่างกาย messenger_share น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) ทางเลือก การดื่มน้ำ ที่ดีต่อ ร่างกาย

น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) ทางเลือก การดื่มน้ำ ที่ดีต่อ ร่างกาย


อัลคาไลน์ ( Alkaline ) หมายถึง ระดับ ของค่า ความเป็นกรด ความเป็นด่าง หรือ ระดับ ค่า pH ของน้ำ ซึ่งสามารถ วัดได้ ในช่วง ตัวเลข 0 - 14 ซึ่งเป็น ความแตกต่าง เพียงอย่างเดียว ระหว่าง น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) และ น้ำประปา ทั่วไป

น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) ทางเลือก การดื่มน้ำ ที่ดีต่อ ร่างกาย

ซึ่งน้ำประปา ปกติแล้ว จะมี ระดับ ค่า pH อยู่ที่ 7.5 แต่ว่า น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) จะมี ระดับ ค่า pH สูงกว่า 8 - 9 โดยที่ ตัวเลข ยิ่งสูง มากเท่าไหร่ นั่นหมายความว่า น้ำจะ มีค่าของ ความเป็นด่าง มากขึ้น เท่านั้น ถ้าตัวเลข ยิ่งต่ำ ก็แสดงว่า น้ำจะมีค่า ความเป็นกรด มากนั่นเอง

 

น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) เป็นผล ที่มาจาก กระบวนการ แยกองค์ประกอบ ทางเคมี ของน้ำ ด้วยไฟฟ้า หรือ จะเรียกว่า กระบวนการ อีเล็กโทรลิซิส ( electrolysis ) ที่เป็นการ ปล่อยกระแส ของไฟฟ้า โดยตรง ลงไปในน้ำ ผ่านแผ่น ตัวนำไฟฟ้า ที่เป็น ขั้วลบ ( cathode ) ซึ่งจะได้ น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water )  ที่มีประจุลบ ซึ่งเป็นผล ให้แร่ธาตุ ที่อยู่ ในน้ำ ที่มีความ เป็นด่าง จะถูก แยกตัว ออกจาก แร่ธาตุ ภายในน้ำ ที่มีค่า เป็นกรด ทำให้ น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) ประกอบ ไปด้วย แร่ธาตุ ที่มีความเป็น ด่าง เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม โซเดียม และ โพแทสเซียม

น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) ทางเลือก การดื่มน้ำ ที่ดีต่อ ร่างกาย

น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) มีโมเลกุล ขนาดเล็ก ซึ่งจะช่วย ให้ร่างกาย สามารถ ดูดซึม น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) เข้าสู่ เซลส์ร่างกาย ได้ดีขึ้น ถึงเท่าตัว ส่งผลให้ เซลส์เนื้อเยื่อ และ อวัยวะ ภายใน ร่างกาย ต่าง ๆ ได้รับ ความชุ่มชื่้น และ ทำให้ การนำพา สารอาหาร เข้าสู่เซลส์ เพื่อการ เผาผลาญได้ดี และ รวดเร็ว มากขึ้่น และ ยังช่วย ให้เซลส์ ขับล้าง ของเสีย สารพิษ ที่มาจาก การเผาผลาญ อาหาร ออกจากเซลส์ ได้ง่าย และ รวดเร็วขึ้น จึงนับว่า การดื่ม น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) จะเป็น กระบวนการ ทางธรรมชาติ ในการ ขับล้าง สารพิษ ออกจาก ร่างกาย ที่ดีมาก อีกวิธีหนึ่ง

 

น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) จะอุดม ไปด้วย ไอออน ประจุลบ ( negativelons ) ซึ่งจะมี คุณสมบัติ พิเศษ ในการ ช่วยต้าน และ ทำลาย สารอนุมูลอิสระ ภายใน ร่างกาย ช่วยในการ ชะลอวัย และ ความเสื่อม ของร่างกาย รวมถึง โรคความเสื่อม โรคต่าง ๆ

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) น้ำดื่มทางเลือกของคนรักสุขภาพ

น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) ช่วยปรับ ระบบ ขับถ่าย ในร่างกาย


บทความที่แนะนำ