น้ำอัลคาไลน์
Share: facebook_share น้ำอัลคาไลน์ กับ ประโยชน์ ต่อระบบประสาท line_share น้ำอัลคาไลน์ กับ ประโยชน์ ต่อระบบประสาท twitter_share น้ำอัลคาไลน์ กับ ประโยชน์ ต่อระบบประสาท messenger_share น้ำอัลคาไลน์ กับ ประโยชน์ ต่อระบบประสาท

น้ำอัลคาไลน์ กับ ประโยชน์ ต่อระบบประสาท


น้ำอัลคาไลน์  ( Alkaline Water ) หรือ น้ำด่าง เป็นน้ำ เพื่อสุขภาพ ที่มีประโยชน์ มากมาย หลากหลายอย่าง ซึ่งหนึ่งในสรรพคุณ คุณประโยชน์ นั่นก็คือ การบำรุง เส้นประสาท และ ระบบประสาท ซึ่งเป็นระบบ ที่มีความสำคัญ กับร่างกายมนุษย์ อย่างมาก

 

ระบบประสาท ( Nervous System ) เป็นระบบ ศูนย์กลาง ที่ควบคุม การทำงาน ของร่างกาย ในการแสดง ปฏิกิริยา ตอบสนอง ต่อสิ่งเร้า โดยทำหน้าที่ ประสานสัมพันธ์ ระหว่าง อวัยวะสัมผัส กับ อวัยวะมอเตอร์ ที่ควบคุม การทำงาน ของกล้ามเนื้อ การทำงาน ของต่อม และ ระบบต่าง ๆ ในร่างกาย อีกทั้ง ยังเป็นศูนย์ ของความรู้สึก นึกคิด สติปัญญา การเรียนรู้ ความจำ ตลอดจน การปรับตัว ให้เข้ากับ สิ่งแวดล้อม อีกด้วย

 

ระบบประสาท ประกอบด้วย

 

1. สมอง ( Brain )

เป็นอวัยวะ ที่ใหญ่ที่สุด ในร่างกาย มีรูปร่าง เป็นก้อน รูปไข่ ประกอบด้วย เซลล์ประสาท มากมาย จำนวนประมาณ พันล้านเซลล์ อยู่ใน กะโหลกศีรษะ เซลล์ประสาท ในสมอง แผ่กระจาย กระแสไฟฟ้า อยู่ตลอดเวลา จากเซลล์หนึ่ง ไปยังอีกเซลล์หนึ่ง ซึ่งสมอง จะมีน้ำหนัก เพียง 2% ของร่างกาย ที่ต้องการ ออกซิเจน ไปเลี้ยง 20% ของออกซิเจน ที่สูดเข้าไป ใช้ในร่างกาย และ มนุษย์ ถือได้ว่า เป็นสัตว์โลก ที่มีสมองใหญ่ และ มีคุณภาพ มากที่สุด มีน้ำหนักเฉลี่ย ประมาณ 1,300 – 1,400 กรัม มีกะโหลกศีรษะ ซึ่งมีความหนา และ แข็งแกร่ง ทำหน้าที่ ป้องกัน ไม่ให้สมอง ได้รับ ความกระทบกระเทือน

 

2. ไขสันหลัง

โครงสร้างของ ไขสันหลัง และ เส้นประสาท ไขสันหลัง มี 3 ส่วน คือ

- ปีกบน ( dorsal horn ) เป็นบริเวณ ที่รับความรู้สึก

- ปีกล่าง ( ventral horn ) เป็นบริเวณ ที่นำคำสั่ง

- ปีกข้าง ( lateral horn ) เป็นบริเวณ ระบบประสาท อัตโนมัติ

 

3. เส้นประสาท ( Nerve Fiber )

เป็นกลุ่มของ เส้นใยบาง ๆ จำนวนมาก ซึ่งเกิดจาก เซลล์ประสาท หลายตัว รวมกัน เป็นมัด เส้นประสาท อาจเป็นมัดของแอกซอน หรือ มัดของเดนไดรท์ หรือ ทั้งสองชนิด รวมกันก็ได้ ซึ่งเส้นประสาท ในร่างกาย สามารถจำแนก ได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ เส้นประสาทที่ออกจากสมอง และ เส้นประสาทที่ออกจากไขสันหลัง

 

4. เซลล์ประสาท ( neuron )

เซลล์ประสาท เป็นส่วนที่เล็ก ที่สุด ของระบบประสาท เซลส์ประสาท หนึ่งเซลล์ มีส่วนประกอบ ที่สำคัญ ดังนี้

- ตัวเซลส์ ( Cell body )                   

- เดนไดรท์ ( dendrite )

- แอกซอน (axon)

ซึ่งน้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) นั้น สามารถ บำรุงเส้นประสาท โดยมี แร่ธาตุ แมกนีเซียม จะช่วย ในการ บำรุงระบบประสาท ให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น และ ยังช่วย ป้องกันโรค ปลายประสาทเสื่อม ได้ด้วย

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

น้ำอัลคาไลน์ กับ การใช้ ประโยชน์ ในชีวิตประจำวัน

แคลเซียม กับ น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water )


บทความที่แนะนำ