ความแตกต่าง ระหว่าง น้ำแร่ กับ น้ำอัลคาไลน์
Share: facebook_share ความแตกต่าง ระหว่าง น้ำแร่ กับ น้ำอัลคาไลน์ line_share ความแตกต่าง ระหว่าง น้ำแร่ กับ น้ำอัลคาไลน์ twitter_share ความแตกต่าง ระหว่าง น้ำแร่ กับ น้ำอัลคาไลน์ messenger_share ความแตกต่าง ระหว่าง น้ำแร่ กับ น้ำอัลคาไลน์

ความแตกต่าง ระหว่าง น้ำแร่ กับ น้ำอัลคาไลน์


น้ำแร่ และ น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) เป็นน้ำดื่มอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถดื่มแทนน้ำเปล่าได้ โดยน้ำดื่มทั้ง 2 ชนิดนี้ จะมีความแตกต่างกันในด้านใดบ้าง มาติตตามกันได้เลย

 

เป็นที่ทราบกันดีว่า น้ำ เป็นสิ่งจำเป็นต่อร่างกายของมนุษย์เราเป็นอย่างมาก เนื่องจาก ร่างกายของมนุษย์ มีน้ำเป็นส่วนประกอบประมาณ 70 % โดยการดื่มน้ำในแต่ละวัน มนุษย์ควรได้รับ น้ำดื่มที่มีความสะอาดบริสุทธิ์อย่าง น้ำเปล่า, น้ำแร่ หรือ น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) ให้ได้อย่างน้อยวันละ 8 แก้วต่อวัน จึงจะเพียงพอต่อร่างกาย สำหรับ น้ำแร่ และ น้ำอัลคาไลน์ ถือได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สามารถหาซื้อได้ในร้านสะดวกซื้อ น้ำทั้ง 2 ชนิดนี้ มีคุณสมบัติของน้ำที่มี ความเหมือน และความแตกต่างกัน ดังนี้

 

แร่ธาตุภายในน้ำ

 

ขึ้นชื่อว่าเป็น "น้ำแร่" แน่นอนว่าต้องมี แร่ธาตุ อยู่ภายในน้ำอย่างแน่นอน โดยแร่ธาตุในน้ำแร่ ได้มาจาก แร่ธาตุต่าง ๆ ที่อยู่ในชั้นหินที่น้ำในแหล่งนั้น ๆ ไหลผ่าน แร่ธาตุที่สามารถพบได้ ได้แก่ แคลเซียม, แมกนีเซียม, โซเดียม, โพแทสเซียม, คลอไรต์, เหล็ก, ซัลเฟต และไบคาร์บอเนต ซึ่งแร่ธาตุเหล่านี้ เป็นแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และน้ำแร่จากแหล่งน้ำแต่ละแห่ง ก็จะมีส่วนประกอบมากหรือน้อยของแร่ธาตุ แตกต่างกันไป

 

สำหรับ น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) หรือ น้ำด่าง เป็นน้ำที่มาจากธรรมชาติ และนำมาผ่านกระบวนการแยกน้ำด้วยไฟฟ้า ที่เรียกว่า กระบวนการอิเล็กโทรลิซิส โดยการปล่อย กระแสไฟฟ้าตรงไปในน้ำ ผ่านแผ่นตัวนำไฟฟ้าขั้วลบ ทำให้ได้ น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline water ) ที่มีประจุลบ และแร่ธาตุที่มีความเป็นด่าง จากกระบวนการทำน้ำ ได้แก่ แคลเซียม, โซเดียม, แมกนีเซียม และโพแทสเซียม

 

ความเป็นกรดด่างของน้ำ

 

กระบวนการในการผลิต น้ำแร่ มีการผลิตน้ำ เพื่อปรับความสะอาด และบริสุทธิ์ของน้ำ เท่านั้น เช่น การทำให้ตกตะกอน, การกรอง, การเติมคลอรีน เพื่อฆ่าเชื้อโรค, การใช้โอโซน เป็นต้น ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงคุณภาพของน้ำดื่มเท่านั้น และไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง ความเป็นกรดด่างของน้ำได้ น้ำแร่ที่ได้มา จึงมีความเป็นกลาง เหมือนกับ น้ำเปล่า

 

แตกต่างจาก น้ำอัลคาไลน์ ที่มีการผ่าน กระบวนการอิเล็กโทรลิซิส ที่ทำให้แยกน้ำได้ 2 รูปแบบ คือ น้ำอัลคาไลน์ จากประจุขั้วลบ ที่มีสภาพความเป็นด่างของน้ำ และในขั้วบวก ได้น้ำอะซิดิก ที่มีสภาพความเป็นกรดของน้ำ ซึ่งน้ำดื่มที่นำมาใช้ดื่ม มีเพียง น้ำอัลคาไลน์ ที่มีความเป็นด่างอ่อน ๆ เท่านั้น

 

น้ำดื่มที่มนุษย์ควรดื่มนั้น ควรเป็นสภาพน้ำที่อยู่ในสภาพเป็นกลาง ไปจนถึงสภาพด่างอ่อน ๆ จึงจะเป็นผลดีต่อร่างกาย ซึ่งน้ำทั้ง 2 ชนิดนี้ ถือว่าเข้าข่ายน้ำที่มีสภาพความเป็นกรดด่างที่เหมาะสมต่อร่างกาย

 

ดังนั้น ความเหมือนกันของ น้ำแร่ และน้ำอัลคาไลน์ คือ เป็นน้ำที่มีความใส สะอาด บริสุทธิ์ มีแร่ธาตุอยู่ภายในน้ำที่เหมือนกัน ได้แก่ แคลเซียม, โซเดียม, แมกนีเซียม และโพแทสเซียม ซึ่งน้ำแร่ จะมีความหลากหลายของแร่ธาตุ มากกว่า น้ำอัลคาไลน์เล็กน้อย ส่วนความแตกต่างของน้ำทั้ง 2 ชนิดนี้ คือ สภาพความเป็นกรดด่าง ที่น้ำแร่ มีสภาพของน้ำเป็นกลาง ส่วนน้ำอัลคาไลน์ มีสภาพของน้ำเป็นด่างอ่อน ๆ ที่เกิดจาก กระบวนการอิเล็กโทรลิซิส นั่นเอง

 

สุขภาพที่ดี เริ่มได้ที่ตัวคุณ ด้วยความปรารถนาดีจาก น้ำดื่มอัลคาไลน์ ( น้ำด่าง ) ตราแมนเนเจอร์ ( Alkaline Water pH8.5+ By ManNature )

 

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

ชะลออายุด้วยการดื่ม น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water )

น้ำอัลคาไลน์ ตัวช่วย ปรับสมดุลในร่างกาย


Tag :


บทความที่แนะนำ