น้ำอัลคาไลน์ ตัวช่วย ปรับสมดุลในร่างกาย
Share: facebook_share น้ำอัลคาไลน์ ตัวช่วย ปรับสมดุลในร่างกาย line_share น้ำอัลคาไลน์ ตัวช่วย ปรับสมดุลในร่างกาย twitter_share น้ำอัลคาไลน์ ตัวช่วย ปรับสมดุลในร่างกาย messenger_share น้ำอัลคาไลน์ ตัวช่วย ปรับสมดุลในร่างกาย

น้ำอัลคาไลน์ ตัวช่วย ปรับสมดุลในร่างกาย


โดยทั่วไป หากร่างกายมนุษย์อยู่ในสภาพที่มี pH ต่ำเกินไป ร่างกายจะมีกลไกในการรักษาสภาพ pH ได้ด้วยตัวเอง แต่หากคุณดื่ม น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) หรือ น้ำด่าง จะช่วยปรับสมดุลให้กับร่างกายได้ส่วนหนึ่ง

 

ความเป็นกรดด่างในร่างกาย

 

เลือด และของเหลวต่าง ๆ ที่อยู่ในร่างกายของมนุษย์ ล้วนมีคุณสมบัติความเป็นกรดด่างแตกต่างกันไป อย่างเลือด ของเหลวที่ไหลเวียนอยู่ทั่วร่างกายของมนุษย์ หากอยู่ในสภาพปกติ จะมีค่าความเป็นกรดด่าง อยู่ที่ pH 7.35 - 7.45 หากเลือดมีค่าความเป็นกรดด่างที่มาก หรือน้อยกว่านี้ จะถือว่ามีความปกติ ซึ่งสามารถภาวะเลือดเป็นกรด จะสามารถเกิดได้มากกว่าด่าง

 

สาเหตุของ ภาวะเลือดเป็นกรด ( Acidosis ) จะเกิดขึ้นเมื่อ ร่างกายมีกรดสะสมอยู่ในปริมาณมาก หรือสูญเสียความเป็นด่างไป รวมไปถึง มีโรคหรือความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับปอด ไต ระบบการเผาผลาญ หรือระบบการหายใจ ซึ่งความผิดปกติเหล่านี้ เกิดจาก พฤติกรรมในการใช้ชีวิตที่อยู่ร่วมกับ สิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ ได้รับสารเคมี , แก๊สพิษ และสิ่งไม่พึ่งประสงค์ต่าง ๆ เช่น ฝุ่นละออง, ควันพิษ, บุหรี่ เป็นต้น เป็นระยะเวลานาน รวมไปถึง การรับประทานอาหารปรุงแต่ง หรือ อาหารที่ได้รับการแปรรูปมากเกินไป

 

เมื่อร่างกายเข้าสู่ภาวะ pH สูงหรือต่ำเกินไป ร่างกายจะมีกลไกรักษาสภาพ pH อยู่ 3 ระบบ คือ

1. ระบบหายใจ โดยการขับ แก๊สคาร์บอนไดออกไซต์ ออกผ่านทางลมหายใจ เมื่อเลือดเป็นกรดมากเกินไป

2. ระบบขับถ่าย โดยการขับ ไฮโดรเจน ออกทางปัสสาวะ หรือ ดูดกลับ ไบคาร์บอเนต ( Bicarbonate ) ที่ท่อหน่วยไต เพื่อช่วยสร้างสมดุลเพิ่มหรือลดความเป็นกรดให้ได้มากที่สุด

3. ระบบบัฟเฟอร์ ( Buffer ) ในเลือด โดยบัฟเฟอร์ คือ สารละลายที่ต้านทานการเปลี่ยนแปลง pH ให้เปลี่ยนไปน้อยที่สุด แม้จะมีการเติมกรด หรือเบสเข้าไปในสารละลายนั้น บัฟเฟอร์ในร่างกายที่สำคัญ เช่น ไฮโดรเจน, คาร์บอเนตไอออน, ฟอสเฟตไอออน และโปรตีน ซึ่งข้อดีของระบบบัฟเฟอร์ คือ ทำให้ pH ในเลือด ค่อนข้างคงที่ และเปลี่ยนแปลงช้า เมื่อมีความเป็นกรดหรือด่างที่เปลี่ยนไป

 

น้ำอัลคาไลน์  ตัวช่วย ปรับสมดุลกรดด่าง

 

น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) หรือ น้ำด่าง น้ำจากธรรมชาติ ที่นำมาผ่าน กระบวนการแยก องค์ประกอบทางเคมีของน้ำ โดยใช้ไฟฟ้าเข้ามาเป็นสิ่งที่ช่วย หรือที่เป็น กระบวนการ อิเล็กโทรลิซิส เป็นการทำด้วยวิธีที่ซับซ้อน โดยการปล่อยกระแสไฟฟ้า โดยตรงไปในน้ำ ผ่านแผ่นตัวนำไฟฟ้าขั้วลบ จึงทำให้ได้ น้ำอัลคาไลน์ หรือ น้ำด่าง ที่มีสภาพเป็นด่างอ่อน ๆ ขึ้นมา

 

น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) ที่มีคุณสมบัติเป็นด่าง มีค่า pH อยู่ที่ 8.0 - 9.0 อยู่ในระดับด่างอ่อน ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย  และการดื่ม น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) ยังเป็นประโยชน์ ในการปรับสมดุลกรด ในร่างกายแต่ละส่วนได้ ซึ่งมีผลต่อระบบต่าง ๆ ในร่างกาย ดังนี้ 

 

  • ระบบย่อยอาหาร  : น้ำอัลคาไลน์ จะช่วยลด ปริมาณกรด ที่มากเกินไป ในกระเพาะอาหาร และ ระบบทางเดินอาหารได้
  • ระบบไหลเวียนโลหิต : น้ำอัลคาไลน์ ที่มีฤทธิ์เป็นด่าง จะช่วยไปจับ พวกโลหะหนัก ในกระแสเลือด แล้วขับออกมาทางปัสสาวะ หรือทางเหงื่อ รวมถึงยัง ช่วยลดสภาวะกรดเป็นพิษ ในเลือด (Acidosis) ได้อีกด้วย จึงทำให้ ลดความเสี่ยงต่อ ภาวะเลือดเป็นกรด

 

การดื่ม น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) จะทำให้ร่างกาย ไม่ต้องไปดึงแร่ธาตุอัลคาไลน์ ที่เก็บสะสมไว้ เช่น ในกระดูก และฟัน เพื่อมาทำการปรับสมดุลกรดของเสียในร่างกาย โดยการดื่มน้ำอัลคาไลน์ ในช่วงแรก ควรเริ่มต้นดื่มน้ำอัลคาไลน์ ที่มีค่า pH 8.5 - 9 เพื่อให้ร่างกาย เริ่มปรับตัวได้ หากไม่มีอาการผิดปกติใด ก็สามารถดื่มได้ตามปกติ หลังจากนั้นประมาณ 2 สัปดาห์ จึงค่อยดื่ม น้ำอัลคาไลน์ที่มีค่า pH 9 การดื่ม น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) เป็นประจำ จะทำให้ผู้ดื่ม ได้รับคุณประโยชน์มากมาย จากน้ำชนิดนี้

 

สุขภาพที่ดี เริ่มได้ที่ตัวคุณ ด้วยความปราถนาดีจาก น้ำดื่ม อัลคาไลน์ ( น้ำด่าง ) ตรา แมนเนเจอร์ ( Alkaline Water pH 8.5 + By ManNature )

 

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) ดื่มได้ทุกช่วงเวลา

ความแตกต่างของ น้ำไฮโดรเจน กับ น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water )


Tag :


บทความที่แนะนำ