ค่า ORP ในน้ำด่าง น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline water )

ค่า ORP...ดีกรีสุขภาพ

น้ำ ( water ) เป็นสิ่งที่ให้ประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหลายบนโลกแห่งนี้ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใดก็ขาดน้ำไม่ได้ทั้ง มนุษย์ สัตว์ พืช ล้วนแล้วขาดน้ำไม่ได้ ควรได้รับน้ำ ในปริมาณที่พอเพียง และมีคุณภาพ น้ำดื่ม สามารถจะช่วย บำรุงสุขภาพร่างกาย และป้องกันโรคแห่งความเสื่อม ( Degenerative Disease )

ค่า ORP หรือ Oxidation Reduction Potential จริง ๆ ก็คือ การวัดเพื่อหาค่าความต่างศักย์ของไฟฟ้า ว่ามีประจุบวก หรือลบใช้หน่วยวัดเป็นมิลลิโวลต์ ค่าบวกลบนี้จะบ่งบอกถึงระดับการเกิดออกซิเดชั่น และรีดักชั่น ( การต้านอนุมูลอิสระ ) และเจ้าค่า ORP นี่แหละที่เราใช้อ้างอิงได้ว่าอาหารน้ำดื่มที่เราบริโภคกันอยู่ทุกวี่วันนั้น มีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ ( Antioxidant ) อยู่มากน้อยเพียงใดนั้นเอง

ค่า ORP ใน น้ำด่าง น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline water ) ดียังไง

น้ำด่าง หรือ น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) คือ น้ำดื่มที่มีค่าความเป็นด่าง ชึ่งเหมาะกับสภาพร่างกาย ของมนุษย์เราที่มีความเป็นด่าง เลือด และน้ำตามนุษย์ มีความเป็นด่าง ประมาณ 7.4 การดื่มน้ำด่าง มีแพทย์หลายท่านยืนยันแล้วว่ามีประโยชน์ สามารถดูดซึมน้ำเข้าไปใช้ยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ง่าย ทำให้เป็นน้ำมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่าน้ำธรรมดา และความเป็นกรดด่างที่สมดุล พอเหมาะกับร่างกายของมนุษย์ จึงเข้าไปช่วยป้องกันร่างกาย จากการทำลายของกรดส่วนเกิน ช่วยฟื้นฟูร่างกายด้วยการชะล้างของเสีย ลึกถึงระดับเซลล์ ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ ทำให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันได้แข็งแรงมากขึ้น

อาหาร หรือน้ำดื่มที่เป็นกรดจะมีประจุบวก ( H+ ) มันจะพยายามขโมยอิเลกตรอนจากโมเลกุลอื่น เกิดความไม่เสถียรกลายเป็นอนุมูลอิสระ และขยายตัวไปเรื่อย ๆ จนเป็นลูกโซ่ทำลายสารพันธุกรรมในร่างกาย จนเกิดการกลายพันธ์ุเป็นเซลล์เนื้องอกหรือมะเร็งเลยทีเดียว แล้วถ้าเป็น “ประจุลบล่ะ” ถึงตรงนี้คงเดาได้ไม่ยาก นั้นคือ การลักเล็กขโมยน้อยก็จะไม่เกิดขึ้นความสมดุลก็จะกลับคืนมาทั้งผู้ให้อิเลกตรอนเกินไป 1 ตัว และอนุมูลอิสระที่ขาดไป 1 ตัว ก็จะไม่ขาดอีกต่อไป น้ำดื่มหลายประเภทในท้องตลาด ทุกวันนี้ส่วนใหญ่จะมีค่า ORP เป็นบวก ประมาณ +100 ถึง +200 มิลลิโวลต์ ยิ่งน้ำอัดลมยิ่งแล้วใหญ่มันมีค่า pH อยู่ที่ 3 และค่า ORP +400 – +500 ซึ่งมีความเป็นกรดสูงมากมันจึงสร้างอนุมูลอิสระได้มากสุดๆ ( จากปฏิกิริยาออกซิเดชั่น ) และยังพบอีกว่าน้ำดื่ม หรืออาหาร เมื่อทิ้งไว้ให้เจออากาศยิ่งนานเท่าไหร่ค่า ORP จะเพิ่มเป็นบวกมากยิ่งขึ้นตลอดเวลา แต่ในส่วนของ “น้ำดื่มอัลคาไลน์ ( น้ำด่าง )” มันมีค่า ORP เป็นลบ อยู่ประมาณ -300 จนถึง -700 เลยทีเดียวและคงที่ได้นานกว่า ( แต่อย่างที่บอกครับ เราแนะนำให้ดื่มทันทีที่เปิดขวด ยิ่งนานค่า ORP ก็ยิ่งจะกลายเป็นบวก ) มันจึงอุดมไปด้วยอิเลกตรอนจำนวนมหาศาล ทำให้ออกซิเจนที่ไม่เสถียรในร่างกายเราเกิดภาวะเป็นกลาง ลดความเสี่ยงจากโรคต่าง ๆ เช่น มะเร็ง เพราะถ้าค่า ORP เป็นลบก็จะไม่เกิดอนุมูลอิสระที่ไปทำลายเยื้อหุ้มเซลล์ในร่างกายของเรา เห็นมั้ยครับว่าค่า ORP ที่เป็นทั้งบวก และลบนั้นเปรียบได้กับตัวชี้วัดประสิทธิภาพของการต้านอนุมูลอิสระ ที่เป็นสาเหตุแห่งความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายเราหรืออีกนัยหนึ่ง ก็อาจจะบอกได้ว่า ค่า ORP…ก็เป็นเหมือนดีกรี บ่งบอกความน่าจะเป็นของสุขภาพเรา จากสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปนั้นเอง

ใน น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline water ) น้ำด่าง มีค่า ORP และ pH เท่าใด

น้ำดื่มต่าง ๆ ที่มีค่า ORP ( โออาร์พี ) เป็นลบ จะมีส่วนช่วยต้านอนุมูลอิสระได้ดี ทำให้การจะได้น้ำดื่มที่ดี อาจจะต้องเลือกน้ำดื่มโดยการดูจากค่า ORP ( โออาร์พี ) ที่เป็นลบ ซึ่ง ORP สามารถช่วยต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย ลดความเสื่อม ชะลอวัยได้เป็นอย่างดี โดยสามารถประเมินจากค่า pH ว่ามีค่า ORP เท่าไหร ดังนี้