น้ำอัลคาไลน์ช่วยลด ความดันโลหิตสูง ได้หรือไม่?
Share: facebook_share น้ำอัลคาไลน์ช่วยลด ความดันโลหิตสูง ได้หรือไม่? line_share น้ำอัลคาไลน์ช่วยลด ความดันโลหิตสูง ได้หรือไม่? twitter_share น้ำอัลคาไลน์ช่วยลด ความดันโลหิตสูง ได้หรือไม่? messenger_share น้ำอัลคาไลน์ช่วยลด ความดันโลหิตสูง ได้หรือไม่?

น้ำอัลคาไลน์ช่วยลด ความดันโลหิตสูง ได้หรือไม่?


โรค ความดันโลหิตสูง หรือ ภาวะความดันโลหิตสูง เป็นภาวะสุขภาพทั่วไป ที่ส่งผลกระทบ ต่อผู้คนนับล้านทั่วโลก เป็นปัจจัยเสี่ยงหลัก สำหรับ โรคหัวใจ และ หลอดเลือด รวมทั้ง หัวใจวาย และ โรคหลอดเลือดสมอง การจัดการระดับความดันโลหิต มีความสำคัญ ต่อ การรักษาสุขภาพโดยรวม และ ลดความเสี่ยง ของ ภาวะแทรกซ้อน แม้ว่าโดยทั่วไปจะแนะนำให้ปรับเปลี่ยน วิถีชีวิต และ ใช้ยา แต่มีความสนใจเพิ่มขึ้น ในประโยชน์ ที่เป็นไปได้ ของ น้ำอัลคาไลน์ ในการจัดการความดันโลหิต

ทำความเข้าใจเกี่ยว กับความดันโลหิตสูง

ก่อนที่จะเจาะลึก ถึงผลกระทบ ที่อาจเกิดขึ้น จาก น้ำอัลคาไลน์ ต่อความดันโลหิต สิ่งสำคัญ คือ ต้องเข้าใจว่า ความดันโลหิต คือ อะไรและเกี่ยวข้อง กับ ความดันโลหิตสูง อย่างไร ความดันโลหิต คือ แรงที่เลือดกระทำต่อผนังหลอดเลือดแดง ขณะที่หัวใจสูบฉีด ไปทั่วร่างกาย วัดโดยใช้สองค่า ความดันซิสโตลิก (ตัวเลขบน) และ ความดันไดแอสโตลิก (ตัวเลขล่าง) ความดันโลหิตปกติจะอยู่ที่ ประมาณ 120/80 mmHg

ความดันโลหิตสูง เกิดขึ้นเมื่อ ความดันโลหิต เกินค่าปกติ อย่างสม่ำเสมอ มักถูกเรียกว่า "เพชฌฆาตเงียบ" เพราะ มักไม่แสดงอาการให้เห็น จนกว่าจะถึงระยะรุนแรง ความดันโลหิตสูง ทำให้หลอดเลือดแดง และ หัวใจ มีความเครียดมากขึ้น เพิ่มความเสี่ยง ต่อปัญหาสุขภาพ ร้ายแรง เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคไต และ แม้แต่ โรคสมองเสื่อม

1. น้ำอัลคาไลน์ และ pH Balance

น้ำอัลคาไลน์ คือ น้ำที่มีค่า pH สูงกว่า น้ำประปา ทั่วไป ค่า pH มีตั้งแต่ 0 ถึง 14 โดยที่ 7 เป็นกลาง ค่า pH ที่ต่ำกว่า 7 ถือว่าเป็นกรด ในขณะที่ค่า pH ที่สูงกว่า 7 ถือว่า เป็นด่าง หรือเบส น้ำอัลคาไลน์โดยทั่วไป มีค่า pH ตั้งแต่ 8 ถึง 9 หรือ สูงกว่า

ผู้ที่บริโภค น้ำอัลคาไลน์ แนะนำว่าการบริโภคน้ำ สามารถ ช่วยปรับสมดุลค่า pH ของร่างกาย และ ส่งเสริมสุขภาพ โดยรวม พวกเขาเชื่อว่า อาหาร และ เครื่องดื่ม ที่เป็นกรดสูง สามารถทำลายสมดุลค่า pH ตามธรรมชาติ ของ ร่างกาย และ นำไปสู่ปัญหาสุขภาพต่างๆ รวมถึงความดันโลหิตสูง โดย การบริโภคน้ำอัลคาไลน์ เชื่อกันว่า ค่า pH ของร่างกาย สามารถ กลับคืนสู่สภาวะที่เป็นด่างมากขึ้น ซึ่งอาจ มีประโยชน์ต่อสุขภาพ

2. น้ำอัลคาไลน์และความดันโลหิต

แม้ว่าแนวคิด ของ การใช้น้ำอัลคาไลน์ ในการจัดการ ความดันโลหิต เป็นเรื่องที่น่าสนใจ แต่สิ่งสำคัญ คือ ต้องทราบว่า การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ยังมีจำกัด ทำให้ยาก ต่อ การสรุปผลที่ชัดเจนเกี่ยวกับผล ของ น้ำอัลคาไลน์ ต่อความดันโลหิต

อย่างไรก็ตาม การศึกษา บางชิ้น ได้แสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่น่ายินดี ตัวอย่างเช่น การศึกษาที่ตีพิมพ์ใน วารสารสมาคม โภชนาการการกีฬานานาชาติในปี 2559 ตรวจสอบผลกระทบ ของ น้ำอัลคาไลน์ ต่อความดันโลหิตในผู้ใหญ่วัยหนุ่มสาว การศึกษาพบว่า การดื่มน้ำอัลคาไลน์ เป็นเวลาสี่สัปดาห์ ส่งผลให้ความดันโลหิต ทั้งซิสโตลิก และ ไดแอสโตลิก ลดลง อย่างมาก เมื่อเทียบกับการดื่มน้ำประปาปกติ 

กลไก ที่เป็นไปได้ เบื้องหลัง ผลการลดความดันโลหิต ของ น้ำอัลคาไลน์ ยังไม่เป็นที่เข้าใจอย่างสมบูรณ์ ทฤษฎีหนึ่ง เสนอว่า น้ำอัลคาไลน์ อาจมีคุณสมบัติ ต้านอนุมูลอิสระ ลดความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน และ การอักเสบในร่างกาย ซึ่งเป็นสาเหตุ ของ ความดันโลหิตสูง อีกทฤษฎีหนึ่งเสนอว่า น้ำอัลคาไลน์ อาจช่วยเพิ่มการไหลเวียน ของเลือด และ การทำงานของหลอดเลือด ทำให้ความดันโลหิตลดลง

หากคุณเป็น โรคความดันโลหิตสูง จำเป็นต้อง ใกล้ชิดกับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ ของคุณ เพื่อพัฒนาแผนการรักษาที่ครอบคลุม ซึ่งรวมถึงการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต การใช้ยา (หากจำเป็น) และ การวัดความดันโลหิตเป็นประจำ การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต เช่น การรักษาน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ การรับประทานอาหารที่สมดุล การออกกำลังกายเป็นประจำ การจัดการความเครียด การเล่นมีบทบาทสำคัญในการจัดการระดับความดันโลหิต

การจัดการความดันโลหิตสูง เป็นกุญแจสำคัญ และ สิ่งสำคัญ คือ ต้องจัดลำดับความสำคัญของกลยุทธ์ตามหลักฐาน ที่ได้รับการพิสูจน์ แล้วว่ามีประสิทธิภาพ แม้ว่า น้ำอัลคาไลน์ อาจมีประโยชน์ ต่อ สุขภาพ แต่ก็ไม่ควรถือเป็นการรักษาอย่างเดียว สำหรับ การรักษาความดันโลหิตสูง หรือ หากใครสนใจที่จะดื่มน้ำอัลคาไลน์ คุณภาพดี สามารถ สั่งซื้อได้ที่ alkalinewaterdrink ได้เลย


 

อ่านบทความเพิ่มเติม : 

รักษาสมดุลด้วยน้ำด่าง เพื่อร่างกายที่แข็งแรง

สุขภาพดีด้วยน้ำอัลคาไลน์

 


บทความที่แนะนำ