สุขภาพดี ร่างกาย ปลอดภัย ด้วย น้ำดื่มอัลคาไลน์ ( Alkaline Water )
Share: facebook_share สุขภาพดี ร่างกาย ปลอดภัย ด้วย น้ำดื่มอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) line_share สุขภาพดี ร่างกาย ปลอดภัย ด้วย น้ำดื่มอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) twitter_share สุขภาพดี ร่างกาย ปลอดภัย ด้วย น้ำดื่มอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) messenger_share สุขภาพดี ร่างกาย ปลอดภัย ด้วย น้ำดื่มอัลคาไลน์ ( Alkaline Water )

สุขภาพดี ร่างกาย ปลอดภัย ด้วย น้ำดื่มอัลคาไลน์ ( Alkaline Water )


น้ำดื่มอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) มีโมเลกุลเล็ก สามารถ ละลาย แร่ธาตุ ที่มีประโยชน์ ออกจาก อาหาร ได้ดีขึ้น และ สามารถ ซึมเข้าสู่เซลล์ ร่างกาย ได้รวดเร็ว

healthy-and-safe-with-alkaline-drinking-water

น้ำดื่มอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) หรือ ที่เรามัก เรียกกัน โดยทั่วไปว่า น้ำด่าง ที่จัดเป็น น้ำดื่ม ที่มีความ สะอาด มีค่า pH ที่เป็นด่าง มากกว่า ค่า pH ระดับ 7 และ มีค่า ORP หรือ OXIDATION REDUCTION POTENTIAL ลบสูง ที่จะช่วย ในการ ปรับสมดุล ความเป็นกรด และ ความเป็นด่าง ภายใน ร่างกาย ของมนุษย์

 

น้ำดื่มอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) หรือ น้ำด่าง จะช่วยกำจัด ของเสีย ประเภทกรด ออกจาก ร่างกาย ของมนุษย์ ซึ่งสภาพของ ความเป็นด่าง จะมีส่วนช่วย และ ป้องกัน การเกิด โรคต่าง ๆ ได้อีกด้วย อีกทั้ง น้ำดื่มอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) หรือ น้ำด่าง ยังช่วย ในเรื่อง การดูดซึม ที่เข้าไป ดักจับ ไขมัน ส่วนเกิน และ พวกโลหะ ประเภทหนัก ภายใน ร่างกาย ของมนุษย์ ได้ดีขึ้น

healthy-and-safe-with-alkaline-drinking-water

การเลือกดื่ม น้ำดื่มอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) หรือ น้ำด่าง อย่างเป็น ประจำ ก็เปรียบเหมือน กับการ ขับล้าง สารพิษ ออกจาก ร่างกาย ของมนุษย์ด้วย เพราะว่า ร่างกาย ของมนุษย์ จะมีสภาพ ความเป็นกรด ได้อย่างง่าย ถึงง่ายมาก ๆ จากอาหาร การทาน  สภาพแวดล้อม รอบตัวต่าง ๆ และ ด้วยสภาพของ ความเป็นกรดนี้ จะช่วย เร่งการ เจริญเติบโต ของเซลล์มะเร็ง ในร่างกาย ได้เป็น อย่างดี เพราะว่า กรดของ ร่างกายมนุษย์ เป็นกรดที่ เกิดขึ้นจาก ของเสีย หรือ ที่เรียกกันว่า Acidic Waste นั่นเอง

 

ร่างกาย จึงต้องการ ความเป็นด่าง จาก น้ำดื่มอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) หรือ น้ำด่าง เพื่อมา ลดกรด ที่เป็น ส่วนเกิน เหล่านี้ ออกไป และ เพื่อสร้าง สภาวะ สมดุล ภายใน ร่างกาย อีกทั้ง ความเป็นด่าง ยังช่วย ยึดจับ ออกซิเจน ได้อย่างดี อีกทั้ง แร่ธาตุ มากมาย ที่มีอยู่ใน น้ำด่าง จะซึมเข้า กระแสเลือด ได้อย่างง่าย ทำให้ ร่างกาย ของมนุษย์ สามารถ นำแร่ธาตุ มากมาย เหล่านั้น ไปใช้ได้ ในทันที โดยเฉพาะกับ ผู้ที่เป็น โรคกระเพาะ หรือ มีกรดเกิน ในกระเพาะสูง การดื่ม น้ำดื่มอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) หรือ น้ำด่าง ก็จะช่วย ลดกรดใน กระเพาะอาหาร และ ยังปลอดภัย กว่าการ ทานยา ลดกรด เพราะว่า จะไม่มี สารพิษ ตกค้าง ในร่างกาย

 

ดังนั้น ร่างกาย ของมนุษย์ จึงต้องการ ความเป็นด่าง ที่ได้จาก น้ำดื่มอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) หรือ น้ำด่าง เพื่อช่วย ปรับสมดุล ในร่างกาย

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

สดชื่น ต้อนรับ เช้าวันใหม่ ด้วย น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water )

น้ำดื่มอัลคาไลน์ น้ำสะอาด คุณภาพดี ปรับสมดุล ร่างกาย


บทความที่แนะนำ