น้ำดื่มอัลคาไลน์ น้ำสะอาด คุณภาพดี ปรับสมดุล ร่างกาย
Share: facebook_share น้ำดื่มอัลคาไลน์ น้ำสะอาด คุณภาพดี ปรับสมดุล ร่างกาย line_share น้ำดื่มอัลคาไลน์ น้ำสะอาด คุณภาพดี ปรับสมดุล ร่างกาย twitter_share น้ำดื่มอัลคาไลน์ น้ำสะอาด คุณภาพดี ปรับสมดุล ร่างกาย messenger_share น้ำดื่มอัลคาไลน์ น้ำสะอาด คุณภาพดี ปรับสมดุล ร่างกาย

น้ำดื่มอัลคาไลน์ น้ำสะอาด คุณภาพดี ปรับสมดุล ร่างกาย


น้ำดื่มอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) ถือเป็น น้ำสะอาด ที่มีค่า ความเป็นด่าง และ มีแร่ธาตุ หลายชนิด ผสมผสานอยู่ ไม่แพ้กับ น้ำแร่ ที่ขายกัน ในราคาแพง

Alkaline-Water-clean-good-quality-balance-the-body

ซึ่งที่สำคัญ ความเป็นด่าง ของ น้ำดื่มอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) ทำให้ การดักจับ ออกซิเจน จะทำได้ ดีกว่า น้ำชนิดอื่น ๆ ที่มีค่าของ ความเป็นกรด หรือ ระดับของ ค่า pH ต่ำกว่า 7 หรือ น้ำที่มีค่า pH เป็นกลาง ได้มากกว่า ถึง 100 เท่า

 

น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) เป็นน้ำดื่ม ที่มีความ เกี่ยวข้อง กับค่า pH ซึ่งถือเป็นค่า ที่นำมา ใช้วัด ความเป็นกรด และ ความเป็นด่าง ของสสาร ชนิดต่าง ๆ ด้วยการ กำหนด ระดับ เป็นตัวเลข 0 – 14 โดยสสาร ที่มีค่า pH น้อยกว่า 7 ก็แสดงว่า มีฤทธิ์ เป็นกรด ถ้ามีค่า pH มากกว่า 7 ก็แสดงว่า มีฤทธิ์ เป็นด่าง และ ถ้าหาก มีค่า pH เท่ากับ 7 ก็แสดงว่า มีฤทธิ์ เป็นกลาง ซึ่งน้ำดื่ม ธรรมดา ทั่วไป ก็จะมีค่า pH อยู่ที่ 6.5 – 8.5 ซึ่งในขณะที่ น้ำดื่มอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) จะมีค่า pH อยู่ที่ ประมาณ 8 – 9 ที่อยู่ในช่วง ของความ เป็นด่าง

Alkaline-Water-clean-good-quality-balance-the-body

น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) มีโมเลกุล ขนาดเล็ก จึงทำให้ สามารถ ละลาย แร่ธาตุต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ ออกจาก อาหาร ได้ดี มากยิ่งขึ้น และ ยังสามารถ ซึมเข้า สู่เซลล์ ร่างกาย ของมนุษย์ ได้อย่าง รวดเร็ว โดยเฉพาะ หลังการทำ กิจกรรม ออกกำลังกาย ซึ่งจะช่วย เติมเต็มน้ำ ที่ขาดหายไป ได้อย่าง รวดเร็ว นอกจากนี้ น้ำดื่มอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) ยังช่วย กำจัด ความอ่อนเพลีย ความเมื่อยล้า อีกด้วย เพราะว่า มีแร่ธาตุ ที่มีประโยชน์ มากมาย อย่างเช่น แคลเซียม ( Calcium ) แมกนีเซียม ( Magnesium ) โพแทสเซียม ( Potassium ) และ โซเดียม ( Sodium ) ที่จะซึมเข้า สู่เซลล์ ร่างกาย ของมนุษย์ ได้อย่าง รวดเร็ว

 

การเลือกดื่ม น้ำดื่มอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) อย่างเป็น ประจำ จะสามารถ ช่วยขับล้าง สารพิษ ออกจาก ร่างกาย เพราะว่า ร่างกาย ของมนุษย์ จะมีสภาพ ความเป็นกรด ได้ง่ายมาก ที่สาเหตุ มาจาก อาหาร ที่ทานเข้าไป รวมถึง สภาพแวดล้อมต่าง ๆ และ สภาพของ ความเป็นกรด จะเป็นตัว ช่วยเร่ง การเจริญ เติบโต ของเซลล์มะเร็ง ได้อย่างดี เพราะว่า กรดของ ร่างกาย จัดเป็น กรดที่ เกิดจาก ของเสีย หรือ ที่เรียกกันว่า Acidic Waste นั่นเอง

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) ดูดซึมง่าย ดีต่อสุขภาพ

ปรับสมดุลใน ร่างกาย ด้วยการ ดื่ม น้ำอัลคาไลน์


บทความที่แนะนำ