น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) ดูดซึมง่าย ดีต่อสุขภาพ
Share: facebook_share น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) ดูดซึมง่าย ดีต่อสุขภาพ line_share น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) ดูดซึมง่าย ดีต่อสุขภาพ twitter_share น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) ดูดซึมง่าย ดีต่อสุขภาพ messenger_share น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) ดูดซึมง่าย ดีต่อสุขภาพ

น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) ดูดซึมง่าย ดีต่อสุขภาพ


น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) กำลังเป็น กระเเสนิยม ในหมู่ของ คนรักสุขภาพ เป็นน้ำดื่ม ที่มีความ สะอาด และ มีคุณสมบัติ ดูดซึมง่าย ดีต่อสุขภาพ

Alkaline-Water-is-easy-to-absorb-good-for-health

คำว่า อัลคาไลน์ หรือ  Alkaline หมายถึง ระดับค่า ความเป็นกรด  ความเป็นด่าง หรือ ค่า pH ของน้ำ ซึ่งจะสามารถ วัดได้ ในช่วง ตัวเลข 0 - 14 ซึ่งจะเป็น ความแตกต่าง เพียงอย่างเดียว ระหว่าง น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) กับ น้ำประปา ปกติ ทั่วไป

 

โดยน้ำประปา ปกติ ทั่วไป จะมีระดับ ค่า pH อยู่ที่ ประมาณ 7.5 แต่ว่า น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) หรือ น้ำด่าง นั้น จะมีค่า pH สูงกว่า อยู่ที่ ระดับ 8 - 9 ซึ่งตัวเลข ยิ่งสูง มากเท่าไหร่ นั่นหมายถึง น้ำจะมีค่า ความเป็นด่าง มากขึ้น แต่ถ้าหาก ตัวเลข ยิ่งต่ำ แสดงว่า น้ำจะมี ความเป็นกรด มากเท่านั้น

 

น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) เป็นผลจาก กระบวนการ แยกองค์ประกอบ ทางเคมี ของน้ำ ด้วยการใช้ ไฟฟ้า หรือ ที่เรียกว่า กระบวนการ อีเล็กโทรลิซิส ( electrolysis ) ซึ่งจะเป็น การปล่อย กระแสไฟฟ้า โดยตรง ลงไปในน้ำ โดยผ่านแผ่น ตัวนำไฟฟ้า ขั้วลบ ( cathode ) จะได้ ออกมาเป็น น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water )  ที่มีประจุลบ ที่เป็นผล ให้แร่ธาตุ ในน้ำนั้น ที่มีความ เป็นด่าง จะถูกแยกตัว ออกจาก แร่ธาตุ ภายในน้ำ ที่มีค่าเป็นกรด ทำให้ น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) ประกอบ ไปด้วย แร่ธาตุ ที่มีความเป็นด่าง อย่างเช่น แร่ธาตุ แคลเซียม ( Calcium ) แร่ธาตุ แมกนีเซียม ( Magnesium ) แร่ธาตุ โพแทสเซียม ( Potassium ) และ แร่ธาตุ โซเดียม ( Sodium )

Alkaline-Water-is-easy-to-absorb-good-for-health

น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) หรือ น้ำด่าง จะมีโมเลกุล ขนาดเล็ก ที่จะช่วย ทำให้ ร่างกาย สามารถ ดูดซึม ได้อย่างดี น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) จะเข้าสู่ เซลส์ได้ดีขึ้น ถึงเท่าตัว จะส่งผล ทำให้ เซลส์เนื้อเยื่อ และ อวัยวะ ภายใน ร่างกายต่าง ๆ ได้รับ ความชุ่มชื่้น และ ทำให้ สามารถ นำพา สารอาหาร เข้าสู่เซลส์ เพื่อการ เผาผลาญได้ดี และ รวดเร็ว มากขึ้่น และ ยังช่วย ทำให้เซลส์ ขับล้าง ของเสีย สารพิษ ที่มาจาก การเผาผลาญ อาหาร ออกจากเซลส์ ได้ง่ายดาย และ รวดเร็วขึ้น จึงนับว่า การเลือกดื่ม น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) จึงเป็น กระบวนการ ทางธรรมชาติ ที่จะช่วย ในการ ขับล้าง สารพิษ ออกจาก ร่างกายที่ดี อีกวิธีหนึ่ง

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

ปรับสมดุลใน ร่างกาย ด้วยการ ดื่ม น้ำอัลคาไลน์

ดื่ม น้ำอัลคาไลน์ ช่วยเพิ่มความชุ่มชื่น ให้แก่ร่างกาย


บทความที่แนะนำ