ปรับสมดุลใน ร่างกาย ด้วยการ ดื่ม น้ำอัลคาไลน์
Share: facebook_share ปรับสมดุลใน ร่างกาย ด้วยการ ดื่ม น้ำอัลคาไลน์ line_share ปรับสมดุลใน ร่างกาย ด้วยการ ดื่ม น้ำอัลคาไลน์ twitter_share ปรับสมดุลใน ร่างกาย ด้วยการ ดื่ม น้ำอัลคาไลน์ messenger_share ปรับสมดุลใน ร่างกาย ด้วยการ ดื่ม น้ำอัลคาไลน์

ปรับสมดุลใน ร่างกาย ด้วยการ ดื่ม น้ำอัลคาไลน์


โดยทั่วไปแล้ว ถ้าหาก ร่างกาย ของเรา อยู่ในสภาพที่มีค่า pH ที่ต่ำจนเกินไป อาจจะส่งผลให้ ร่างกาย มีกลไกในการรักษาสภาพ pH ได้ด้วยตัวเอง แต่ถ้าหากเรา ดื่ม น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) หรือ น้ำด่าง ที่จะช่วย ปรับสมดุล ใน ร่างกาย ของเราได้

ปรับสมดุลใน ร่างกาย ด้วยการ ดื่ม น้ำอัลคาไลน์

น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) หรือ น้ำด่าง เป็น น้ำธรรมชาติ ที่ผ่านกระบวนการ การแยกองค์ประกอบ ทางเคมีของน้ำ โดยการใช้ไฟฟ้า เข้ามา เป็นสิ่งที่ช่วย หรือที่เรียกว่า กระบวนการ อิเล็กโทรลิซิส ( Electrolysis ) เป็นการปล่อยกระแสไฟฟ้า โดยตรงไปใน น้ำ ( Water ) ผ่านแผ่นตัวนำ ไฟฟ้าขั้วลบ จึงทำให้ได้ น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) หรือ น้ำด่าง ที่มี แร่ธาตุ ที่มีความเป็น ด่าง คือ แคลเซียม โซเดียม แมกนีเซียม  และ โพแทสเซียม ซึ่ง แร่ธาตุ เหล่านี้ จะเป็น ประโยชน์ ต่อ ร่างกาย และดีต่อ สุขภาพ

 

จากการผลิต น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) หรือ น้ำด่าง ที่ผ่านกระบวนการ อิเล็กโทรลิซิส ( Electrolysis ) ทำให้กลุ่ม โมเลกุล ใน น้ำ ( Water ) ลดลง จากปริมาณ 11 - 13 โมเลกุล ต่อกลุ่ม น้ำ ให้ลดเหลือ เพียงแค่ 6 โมเลกุล ต่อกลุ่ม น้ำ เท่านั้น แหละนี่จึงเป็นสาเหตุ ที่ทำให้ น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline water ) หรือ น้ำด่าง มีขนาด โมเลกุล ที่เล็กกว่า น้ำธรรมดา ทั่วไปมาก เมื่อเรา ดื่ม น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) เข้าไปสู่ ร่างกาย แล้ว ก็จะสามารถ ดูดซึม น้ำ เข้าไปยังเซลล์ ได้ดีมาก ๆ จึงทำให้ ร่างกาย ของเราได้รับ ความชุ่มชื้น ที่ดี กว่าเดิม อีกด้วย

 

ความเป็น กรด - ด่างใน ร่างกาย

เลือด และ ของเหลวต่าง ๆ ที่อยู่ใน ร่างกาย ของเรา ล้วนแต่มีคุณสมบัติ ความเป็น กรด - ด่าง ที่แตกต่างกันไป อย่างเลือด ของเหลว ที่ไหลเวียนอยู่ทั่ว ร่างกาย ของมนุษย์ ถ้าหากอยู่ในสภาพปกติ ก็จะมีค่า ความเป็น กรด - ด่าง อยู่ที่ pH 7.35 - 7.45 และถ้าหากเลือด มีค่าความเป็น กรด - ด่าง ที่มาก หรือน้อยกว่านี้ จะถือว่า มีความปกติ และสามารถภาวะเลือดเป็น กรด จะสามารถ เกิดได้มากกว่า ด่าง สาเหตุของการเกิด ภาวะเลือดเป็น กรด ( Acidosis ) จะเกิดขึ้น ก็ต่อเมื่อ ร่างกาย มี กรด สะสมอยู่ในปริมาณ ที่มาก หรือสูญเสียความเป็น ด่าง ไป และรวมไปถึงมี โรค หรือความผิดปกติ ที่เกิดขึ้นกับปอด ไต ระบบการเผาผลาญ หรือ ระบบการหายใจ ซึ่งความผิดปกติ เหล่านี้ จะเกิดจาก พฤติกรรม ในการใช้ชีวิต ที่อยู่ร่วมกับ สิ่งแวดล้อม ที่เป็นพิษ และได้รับสารเคมี แก๊สพิษ หรือสิ่งที่ไม่พึ่งประสงค์ต่าง ๆ อาทิเช่น ฝุ่นละออง ควันพิษ กลิ่นบุหรี่ เป็นต้น และเป็นระยะเวลานาน  ที่รวมไปถึง การรับประทานอาหาร ปรุงแต่ง หรือ อาหาร ที่ได้รับการแปรรูป มากจนเกินไป

 

น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) หรือ น้ำด่าง ตัวช่วย ปรับสมดุล กรด - ด่าง

น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) หรือ น้ำด่าง น้ำ ( Water ) จากธรรมชาติ ที่นำมาผ่านกระบวนการ การแยกองค์ประกอบ ทางเคมีของ น้ำ โดยการใช้ไฟฟ้า เข้ามาเป็นสิ่งที่ช่วย หรือที่เป็นกระบวนการ อิเล็กโทรลิซิส เป็นการทำด้วย วิธีที่ซับซ้อน โดยการปล่อย กระแสไฟฟ้า โดยตรงไปใน น้ำ และผ่านแผ่นตัวนำไฟฟ้า ขั้วลบ จึงทำให้ได้ น้ำอัลคาไลน์ หรือ น้ำด่าง ที่มีสภาพเป็น ด่าง อ่อน ๆ ขึ้นมา น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) ที่มีคุณสมบัติเป็น ด่าง จะมีค่า pH อยู่ที่ 8.0 - 9.0 อยู่ในระดับ ด่าง ที่อ่อน ที่ไม่เป็นอันตรายต่อ ร่างกาย  และการ ดื่ม น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) ยังเป็น ประโยชน์ ในการ ปรับสมดุล กรด ใน ร่างกาย แต่ละส่วน ซึ่งจะมีผลต่อ ระบบต่าง ๆ ใน ร่างกาย ดังนี้

 

  • ระบบย่อยอาหาร  น้ำอัลคาไลน์ หรือ น้ำด่าง จะช่วยลด ปริมาณ กรด ที่มากจนเกินไป ใน กระเพาะอาหาร และ ระบบทางเดินอาหาร ได้
  • ระบบไหลเวียนโลหิต  น้ำอัลคาไลน์ หรือ น้ำด่าง ที่มีฤทธิ์เป็น ด่าง จะช่วยไปจับพวก โลหะหนัก ในกระแสเลือด แล้วขับออกมา ทางปัสสาวะ หรือทางเหงื่อ ที่รวมไปถึงยังช่วย ลดสภาวะ กรด เป็นพิษ ในเลือด (Acidosis) ได้อีกด้วย จึงทำให้ ลดความเสี่ยงต่อ ภาวะเลือดเป็นกรด ใน ร่างกาย ได้

 

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

ดื่ม น้ำอัลคาไลน์ ช่วยเพิ่มความชุ่มชื่น ให้แก่ร่างกาย

น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) น้ำดื่ม สะอาด ปลอดภัย ดีต่อสุขภาพ

 


บทความที่แนะนำ