น้ำอัลคาไลน์  ( Alkaline Water ) น้ำดื่ม สะอาด ปลอดภัย ดีต่อสุขภาพ
Share: facebook_share น้ำอัลคาไลน์  ( Alkaline Water ) น้ำดื่ม สะอาด ปลอดภัย ดีต่อสุขภาพ line_share น้ำอัลคาไลน์  ( Alkaline Water ) น้ำดื่ม สะอาด ปลอดภัย ดีต่อสุขภาพ twitter_share น้ำอัลคาไลน์  ( Alkaline Water ) น้ำดื่ม สะอาด ปลอดภัย ดีต่อสุขภาพ messenger_share น้ำอัลคาไลน์  ( Alkaline Water ) น้ำดื่ม สะอาด ปลอดภัย ดีต่อสุขภาพ

น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) น้ำดื่ม สะอาด ปลอดภัย ดีต่อสุขภาพ


น้ำอัลคาไลน์  ( Alkaline Water ) เป็นน้ำดื่ม สะอาด ปลอดภัย ดีต่อสุขภาพ ที่มีส่วน ช่วยในการ ปรับสมดุล ความเป็นกรด ความเป็นด่าง ภายใน ร่างกาย รวมทั้ง ยังมี แร่ธาตุ หลายชนิด ที่จะซึมเข้า กระแสเลือด ได้อย่างง่าย ร่างกาย จึงสามารถ นำแร่ธาตุ ไปใช้ได้ ทันที

Alkaline-Water-Drinking-water-is-clean-safe-good-for-health

โดยเฉพาะ กับผู้ที่ กำลังเป็น โรคกระเพาะ หรือ มีอาการ กรดเกิน ในกระเพาะสูง การดื่ม น้ำอัลคาไลน์  ( Alkaline Water ) จะสามารถ ช่วยลดกรด ในกระเพาะอาหาร และ ยังปลอดภัย กว่าการ ทานยา ลดกรด  อีกด้วย เพราะว่า การดื่ม น้ำอัลคาไลน์  ( Alkaline Water ) จะไม่มี สารพิษ ตกค้าง ภายใน ร่างกาย

 

ในการดื่ม น้ำอัลคาไลน์  ( Alkaline Water ) อย่างถูกต้อง และ ให้ปลอดภัย ควรจะเลือก หรือ ตรวจสอบ คุณภาพ ของน้ำก่อน เพราะว่า ในความเป็นจริง การดื่ม น้ำอัลคาไลน์  ( Alkaline Water ) ในปริมาณ ที่มากเกิน ต่อความ ต้องการ ร่างกาย หรือ น้ำอัลคาไลน์  ( Alkaline Water ) ที่มีค่า pH มากเกิน พอดี ย่อมจะ ส่งผลเสีย ต่ออวัยวะ ภายใน ร่างกายได้ เช่น ไต เพราะการ ดื่มน้ำ มากเกินไป จะทำให้ไต ทำงานหนัก มากขึ้น และ ยังไม่สามารถ ขับเกลือ ผ่านทาง ปัสสาวะ ออกมาได้ จนอาจ ทำให้ ก่อเป็น ก้อนนิ่วได้

Alkaline-Water-Drinking-water-is-clean-safe-good-for-health

การเลือกดื่ม น้ำอัลคาไลน์  ( Alkaline Water ) ควรให้ ระดับค่า pH อยู่ระหว่าง 8 - 9 ที่สำคัญ ไม่ควร ดื่มน้ำ ในปริมาณ ที่มากเกินไป ภายใน ระยะ เวลาสั้น อย่างเช่น การดื่ม น้ำอัลคาไลน์  ( Alkaline Water ) รวดเดียว 8 แก้ว ภายใน เวลา 1 - 2 ชั่วโมง เพราะว่า ร่างกาย จะปรับสภาพ ความเป็นกรด ความเป็นด่าง ได้ไม่ทัน และ สำหรับ ผู้ที่เพิ่งเริ่ม การดื่ม น้ำอัลคาไลน์  ( Alkaline Water ) ต้องค่อย ๆ เพิ่มปริมาณ และ เริ่มต้นด้วย น้ำอัลคาไลน์  ( Alkaline Water ) ที่มีระดับค่า pH ไม่มากก่อน เพื่อทำให้ ร่างกาย มีความ คุ้นเคย และ สามารถ ปรับสมดุล ร่างกาย ได้ดี

 

ดังนั้น การเลือกซื้อ น้ำอัลคาไลน์  ( Alkaline Water ) จึงต้องคิด พิจารณา ถึงวิธี การทำ น้ำอัลคาไลน์  ( Alkaline Water ) และ ระดับของ ค่า pH ภายใน น้ำอัลคาไลน์  ( Alkaline Water )  ต่าง ๆ ให้ดี เพราะหาก ได้น้ำ ที่มีความด่าง ปริมาณมาก จนเกินไป ต่อความพอดี ของร่างกาย จากน้ำที่ดี ก็อาจจะ กลายเป็น น้ำร้าย ที่ส่งผลเสีย ต่อร่างกาย ได้ในทันที ทันใด

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) ดื่มง่าย ประโยชน์เยอะ ดีต่อร่างกาย

เลือกดื่ม น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) ช่วยลดกรด ภายใน ร่างกายได้


บทความที่แนะนำ